ZERO1 results for April 23, 2017

~ Tenkaichi Junior League Day 7
~ A BLOCK : Shinjiro Otani vs Hayato “Jr” Fujita – Takuya Sugawara vs Sean Guinness
~ B BLOCK : Kotaro Suzuki vs Ikuto Hidaka Continue reading

ZERO1 results for April 16, 2017

~ Tenkaichi Junior League Day 7
~ A BLOCK : Hayato “Jr” Fujita vs Sean Guinness – Takuya Sugawara vs Shinjiro Otani
~ B BLOCK : Ikuto Hidaka vs Takumi Tsukamoto Continue reading

ZERO1 results for September 29, 2016

~ Tenkaichi Junior Tournament Finals
~ Tenkaichi Semi-finals: Takuya Sugawara vs Isami Kodaka – Kotaro Suzuki vs Tatsuhito Takaiwa
~ NWA International Light Tag : Hidaka & Hayato vs Sekine & Nakatsu Continue reading

ZERO1 results for September 20, 2016

~ Tenkaichi Junior Tournament 2016 – First and Second Rounds
~ Takuya Sugawara vs Ultimo Dragon – Isami Kodaka vs Shinya Ishida – Tatsuhito Takaiwa vs Masashi Takeda – Ikuto Hidaka vs Takuya Nomura Continue reading

ZERO1 [Tenkaichi Semi-finals] results for July 6, 2015

ZERO1 “12th Tenkaichi Junior Tournament ~ Crystal Wars”, 7/6/2015 [Mon] 18:30 @ Shinjuku FACE in Tokyo (1) Tenkaichi 2nd Round Match: Ikuto Hidaka vs. Eisa8◆Winner: Hidaka (10:21) following the Stray Dog High Kick. (2) Tenkaichi 2nd Round Match: Takuya Sugawara vs. Shunma Katsumata◆Winner: Sugawara (7:30) following the Shisanputa.   (3) Tenkaichi … Continue reading

ZERO1 [Tenkaichi 1st Round] results for June 29, 2015

ZERO1 “12th Tenkaichi Junior Tournament ~ Crystal Wars”, 6/29 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Tenkaichi 1st Round Match: Tatsuhito Takaiwa [FREE] vs. PSYCHO [FREE]◆Winner: Takaiwa (9:02) following a Powerbomb combo to Death Valley Driver. (2) Tenkaichi 1st Round Match: Iriomote Wild Cat [FREE] vs. Eisa8 [FREE]◆Winner: Eisa8 (9:35) following … Continue reading