ZERO1 results for November 13, 2017

~ Furikanzan Tag Tournament 2nd Round : Yusaku Obata & Yuko Miyamoto vs. Masato Tanaka & Isami Kodaka – Kohei Sato & Hideki Suzuki vs. Tatsuhito Takaiwa & Yoshikazu Yokoyama Continue reading

ZERO1 results for December 14, 2016

~ Furinkazan Tag Tournament Semi-final : Akebono & Shogun Okamoto vs Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto
~ Furinkazan Tag Tournament 2nd Round: Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs Shinjiro Otani & Kazuki Hashimoto Continue reading

ZERO1 results for December 13, 2016

~ Furinkazan Tag Tournament 2nd Round ~ NWA International Light Tag : Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto vs Takuya Sugawara & Kotaro Suzuki
~ Furinkazan Tag Tournament 1st Round: Shinjiro Otani & Kazuki Hashimoto vs TARU & Hartley Jackson Continue reading

ZERO1 results for December 10, 2016

Furinkazan Tag Tournament 2016
~ 1st Round Matches : Yusaku Obata & KAI vs Kohei Sato & KAMIKAZE – Takuya Sugawara & Kotaro Suzuki vs Ikuto Hidaka & Sean Guinness Continue reading

ZERO1 [Furinkazan Tag 1st Round] Official Digest Video. Pro- Wrestling ZERO1 “BIG MARCH presents Furinkazan Tag Tournament 2013” 12/1/2013 [Sun] 18:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo [OPENER] (1) Ryoji Sai & Dios Maradona vs. Tama Williams & Jo Kyungho (2) Furinkazan 1st Round Match: Jason Lee & Choun Shiryu vs. … Continue reading

ZERO1 Furinkazan Tag Tournament – All Teams and Matches Announced

16 teams have been announced in total to be competing in this years tournament. Furinkazan Tag Tournament 2013 Announced Teams~ Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi [BJW Strong]~ James Raideen & Tama Williams [NWF]~ Maybach β & Great Malaki [New Kiwi Express]~ Yoshikazu Yokoyama & Tank Nagai (K-DOJO)~ Billyken Kid & … Continue reading