AJPW results for December 12, 2017

~ World’s Strongest Tag League Final Day
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Kento Miyahara & Yoshitatsu
~ Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Jun Akiyama & Takao Omori
~ Zeus & The Bodyguard vs Ryoji Sai & Masakado
~ TAJIRI & KAI vs Manabu Soya & Black Tiger VII Continue reading

AJPW results for December 4, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 10
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Kento Miyahara & Yoshitatsu
~ Zeus & The Bodyguard vs TAJIRI & KAI
~ Ryoji Sai & Masakado vs Manabu Soya & Black Tiger VII Continue reading

AJPW results for December 2, 2017

~ WSTL Day 8
~ Zeus & The Bodyguard vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Suwama & Shuji Ishikawa
~ Kento Miyahara & Yoshitatsu vs Ryoji Sai & Masakado Continue reading

AJPW results for November 29, 2017

~ WSTL Day 6
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Kento Miyahara & Yoshitatsu vs Manabu Soya & Black Tiger VII
~ Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs TAJIRI & KAI Continue reading

AJPW results for November 28, 2017

~ WSTL Day 6
~ Kento Miyahara & Yoshitatsu vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Manabu Soya & Black Tiger VII Continue reading

AJPW results for November 26, 2017

~ WSTL Day 5
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
~ Kento Miyahara & Yoshitatsu vs TAJIRI & KAI Continue reading

AJPW results for November 23, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 3
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Manabu Soya & Black Tiger VII
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Kento Miyahara & Yoshitatsu vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi Continue reading

AJPW results for November 22, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 3
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Kento Miyahara & Yoshitatsu
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs. TAJIRI & KAI
~ Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani vs Manabu Soya & Black Tiger VII Continue reading

AJPW results for November 21, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 2
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs TAJIRI & KAI
~ Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Manabu Soya & Black Tiger VII
Continue reading

AJPW results for November 19, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 1
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Joe Doering & Taiyo Kea – Jun Akiyama & Takao Omori vs Zeus & The Bodyguard – Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Ryoji Sai & Masakado Continue reading

Tokyo Gurentai results for October 15, 2017

~ FUJITA, Yuko Miyamoto & Ken Ohka vs Kendo Kashin, Numajiro Kesen & Yasu Urano
~ The Great Kabuki vs NOSAWA Rongai Continue reading