AJPW results for August 3, 2018

~ “Jr. TAG BATTLE OF GLORY” Day 1
~ Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Shuji Kondo & Kotaro Suzuki
~ Koji Iwamoto & TAJIRI vs Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker
~ Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs Kaji Tomato & Shiori Asahi Continue reading

AJPW results for July 29, 2018

~ Triple Crown : Kento Miyahara vs Zeus
~ Asia Heavy : Ryoji Sai vs The Bodyguard
~ Asia Tag : Jun Akiyama & Yuji Nagata vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi Continue reading

AJPW results for July 27, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai, Dylan James & Koji Iwamoto
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs Joe Doering, Zeus & The Bodyguard Continue reading

AJPW results for July 26, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki
~ Joe Doering & Black Tiger VII vs TAJIRI & Gianni Valletta Continue reading

AJPW results for July 25, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Zeus, Joe Doering & The Bodyguard
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs Jake Lee, Dylan James & Keiichi Sato Continue reading

AJPW results for July 24, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai & Koji Iwamoto
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs Joe Doering, Zeus & The Bodyguard Continue reading

AJPW results for July 22, 2018

~ World Tag : Suwama & Shuji Ishikawa vs TAJIRI & Gianni Valletta
~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Jun Akiyama, Takao Omori & Joe Doering Continue reading

AJPW results for July 21, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Shuji Ishikawa vs TAJIRI Continue reading

AJPW results for July 20, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Jun Akiyama, Zeus & Joe Doering
~ Jake Lee vs Naoya Nomura
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs TAJIRI, KAI & Gianni Valletta Continue reading

AJPW results for July 19, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ Suwama & Hikaru Sato vs TAJIRI & Gianni Valletta Continue reading

AJPW results for July 16, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Shuji Ishikawa vs Yoshitatsu Continue reading

AJPW results for July 15, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Zeus, Joe Doering & KAI
~ World Junior : Atsushi Aoki vs Koji Iwamoto
~ GAORA TV : Jun Akiyama vs TAJIRI Continue reading