WRESTLE-1 results for July 18, 2018

~ GRAND PRIX Finals – Kumaarashi vs Koji Doi – Jiro “Ikemen”Kuroshio vs Shotaro Ashino
~ Kaz Hayashi, Shuji Kondo, Masayuki Kono & Jun Tonsho vs CIMA, T-Hawk, El Lindaman & Gao Jingjia
~ W-1 Cruiser : Yusuke Kodama vs El Hijo del Pantera Continue reading

WRESTLE-1 results for July 1, 2018

~ GRAND PRIX 1st Round Matches
~ Takanori Ito vs. Kumaarashi – Shuji Kondo vs. Koji Doi
~ Kaz Hayashi vs. Shotaro Ashino – Jiro “Ikemen”Kuroshio vs Masayuki Kono Continue reading

WRESTLE-1 results for August 30, 2015

“WRESTLE-1 TOUR 2015 FLASHING SUMMER ~ GRAND PRIX FINAL~”, 8/30/2015 [Sat] 18:00 @ Korakuen Hall in Tokyo 1,231 Spectators (1) Hiroshi Yamato & Seiki Yoshioka vs. Hiroki Murase & Shotaro Ashino ◆Winner: Yamato (14:27) following a Northern Light Bomb on Ashino. (2) Ryota Hama vs. Koji Doi ◆Winner: Hama (4:06) … Continue reading