BJW results for September 24, 2016

~ Saikyo Tag League Day 6
~ Strong B Block : Kamitani & Daichi vs Kawakami & Nakanoue
~ Death A Block : Takeda & Tsukamoto vs Ueki & Masaya
~ Death B Block : Ito & Sakuda vs Inematsu & Sekine Continue reading

BJW results for July 31, 2016

~ Kankuro Hoshino, Ryuji Ito & Jaki Numazawa vs Abdullah Kobayashi, Yuko Miyamoto & Isami Kodaka
~ Hideyoshi Kamitani, Yuji Okabayashi & Yasufumi Nakanoue vs Daisuke Sekimoto, Daichi Hashimoto & Ryuichi Kawakami
~ Toshiyuki Sakuda’s deathmatch debut Continue reading

BJW results for April 5, 2016

~ Kobayashi & Minoru Fujita vs Numazawa & Yuichi Taniguchi
~ TAKA & Kikuta vs Maruyama & Sakuda
~ Takuya Nomura’s debut match Continue reading

D-RIZE results for March 16, 2016

  D-RIZE, 3/16/2016 [Wed] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Daichi Hashimoto vs. Kazumi Kikuta ◆Winner: Daichi (8:23) with a Boston Crab. (2) Toshiyuki Sakuda vs. Yuma Aoyagi [AJPW] ◆Winner: Sakuda (8:39) with a Crucifix Hold. ~ Sakuda with a revenge win following the loss at the AJ PHOENIX Show. … Continue reading

AJPW results for February 15, 2016

~ AJ PHOENIX Vol.1
~ Nomura vs Kamitani – Miyahara vs Kikuta
~ Aoki & Hikaru vs Kazuki & Daichi Continue reading

BJW [Tag League Day 8] results for October 1, 2015

BJW “2015 Saikyo Tag League”, 10/1/2015 [Thu] @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Kankuro Hoshino, Atsushi Maruyama & Masato Inaba vs. Shinobu, Tsutomu Osugi & Hercules Senga ◆Winner: Hoshino (9:15) with the Gokudo Clutch on Shinobu. (2) Isami Kodaka & Yuko Miyamoto vs. Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi ◆Winner: Miyamoto (7:46) … Continue reading

NOAH – SEM results for July 13, 2015

Pro Wrestling NOAH “The Leave presents Pro-Wrestling Sem in Kawasaki” 7/13/2015 [Mon] 19:00 @ Lazona Kawasaki Plazasol (1) Takashi Sugiura vs. Shiro Tomoyose◆Winner: Sugiura (7:10) following an Elbow Bat. (2) Mikey Nicholls vs. Quiet Storm◆Winner: Nicholls (9:06) with the Mikey Bomb. (3) Muhammed Yone & Taiji Ishimori vs. Daisuke Sekimoto & Toshiyuki … Continue reading