Doutonbori Results for August 20, 2017

Senkoku Tournament Final Match: [Winner of TORU vs. Orochi] vs. [Winner of Ra-Pid vs. Mihara]
~ Senkoku Tournament Tournament 2017 Semi Final Match: TORU vs. Orochi 
~Senkoku Tournament Tournament 2017 Semi Final Match: Ra-Pid vs. Kazuaki Mihara Continue reading

VKF results for May 26, 2017

~ Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs Kazuaki Mihara & TORU
~ GENTARO vs Tsubasa – Kengo Mashimo & KAZMA SAKAMOTO vs Hide & Yasu Kubota Continue reading

Doutonbori results for March 5, 2017

Doutonbori Pro-Wrestling, 3/5/2017 [Sun] 13:00 @ Osaka Hirano Seiri Kinen (1) Yuto Kikuchi vs. Kandai Koyama ♦Winner: Koyama (8:26) following a Hawaiin Smasher. (2) Mede Tiger Mask vs. Orochi ♦Winner: Orochi (13:26) following the Onifusha. (3) Takaku Fuke & Hideaki Sumi vs. HUB & Super Gato ♦Winner: Fuke (11:02) with … Continue reading