Michinoku results for March 16, 17 & 18

~ Tohoku Junior : Rui Hyugaji vs Kengo
~ Tohoku & UWA Tag : Rui Hyugaji & Ayumu Gunji vs GAINA & Taro Nohashi Continue reading

Michinoku results for July 18, 2015

Michinoku Pro-Wrestling “Kishotenketsu ~ The Premium Match”, 7/18/2015 [Sat] 18:30 @ Yahaba Chomin Sogo Taiikukan in Iwate (1) Kinya Oyanagi vs. Kenbai◆Winner: Kenbai () with the Iwao-oni. (2) Yapperman #1, #2 & #3 vs. Eagles Mask, Daichi Sasaki & Ayumu Gunji◆Winner: Yapper #3 () via pin-fall on Eagles.  (3) Jinsei Shinzaki … Continue reading

Michinoku Pro [Tohoku Jr: Shu Brahman vs Fujita Hayato] results for June 8, 2014

Michinoku Pro-Wrestling, 6/8/2014 [Sun] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo1,368 Spectators (1) Opening Battle: Daichi Sasaki vs. Ayumu Gunji◆Winner: Daichi Sasaki (7:12) with a German Suplex Hold. (2) Yapperman #3 Third Anniversay & Eagles Mask Birthday Special Match: Yapperman #1, #2 & #3 vs. Eagles Mask, Macho Pump & Vancouver … Continue reading

Michinoku [Tohoku Jr: Shu Brahman vs Manjimaru] results for May 5, 2014

Michinoku Pro-Wrestling, 5/5/2014 [Mon]14:00 @ Yahaba Town General Gymnasium in Iwate (1) Daichi Sasaki vs. Go [First Ever Michinoku Pro Match]◆Winner: Go () following a Powerbomb. (2) Rasse & Kenbai vs. Fujita “Jr” Hayato & Takeshi Minamino◆Winner: Hayato () with the K.I.D. on Kenbai. (3) The Great Sasuke & Kei … Continue reading