AJPW results for June 15, 2016

~ Triple Crown : Kento Miyahara vs Kengo Mashimo
~ World Tag : Zeus & Bodyguard vs Sekimoto & Okabayashi
~ Akiyama & Aoyagi vs Takeshita & Endo
~ GAORA TV : Kazuhiro Tamura vs Yohei Nakajima Continue reading

AJPW results for May 15, 2016

~ Akiyama, Fuchi & Aoyagi vs Fujinami, Kabuki & LEONA
~ Miyahara & Lee vs Funaki & Nomura
~ Yohei & Billyken vs Maruyama & Takeda Continue reading

AJPW results for April 24, 2016

~ Champion Carnival Final
~ A BLOCK: Miyahara vs Sekimoto – Akiyama vs Bodyguard – Mashimo vs Super Tiger
~ B BLOCK: Zeus vs Aoki – Yoshie vs Sai Continue reading

AJPW results for April 22, 2016

~ CC Day 6
~ A BLOCK: Miyahara vs Bodyguard – Sekimoto vs Mashimo – Nomura vs Super Tiger
~ B BLOCK: Omori vs Aoki – Sai vs Lee Continue reading

AJPW results for April 18, 2016

~ CC Day 5
~ A BLOCK: Miyahara vs Super Tiger – Akiyama vs Mashimo – Sekimoto vs Bodyguard
~ B BLOCK: Zeus vs Kamitani – Lee vs Yoshie Continue reading

AJPW results for April 17, 2016

~ Champion Carnival Day 4
~ A BLOCK: Miyahara vs Akiyama – Nomura vs Sekimoto – Super Tiger vs Bodyguard
~ B BLOCK: Omori vs Lee – Aoki vs Yoshie – Kamitani vs Sai Continue reading

AJPW results for April 16, 2016

~ Champion Carnival Day 3
~ A BLOCK: Miyahara vs Nomura – Sekimoto vs Akiyama – Mashimo vs Bodyguard
~ B BLOCK: Kamitani vs Lee – Sai vs Aoki – Omori vs Zeus Continue reading

AJPW results for April 9, 2016

~ 2016 Champion Carnival Day 1
~ A BLOCK : Miyahara vs Mashimo – Akiyama vs Super Tiger – Nomura vs Bodyguard
~ B BLOCK : Zeus vs Sai – Aoki vs Lee Continue reading

AJPW results for March 27, 2016

~ World Tag: Zeus & Bodyguard vs Ishikawa & Hoshitango”
~ Miyahara & Lee vs Omori & Yoshie
~ Akiyama & Super Tiger vs Aoki & Nomura Continue reading