BJW results for November 26, 2016

~ Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami vs Ryota Hama, The Bodyguard & Yasufumi Nakanoue
~ Hideyoshi Kamitani, Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto vs. ZERO, GAINA & Masamune Continue reading

AJPW results for October 22, 2016

~ Zeus 10th Anniversary : Zeus, The Bodguard & TAJIRI vs Suwama, Aoki & Super Tiger
~ Kento Miyahara & Naoya Nomura vs. Ryoji Sai & Konosuke Takeshita Continue reading

AJPW results for October 16, 2016

~ Kento Miyahara, Jake Lee, Naoya Nomura & Yuma Ayoyagi vs Suwama, Super Tiger, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Jun Akiyama, Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs Mitsuya Nagai, Tatsuhito Takaiwa & Takeshi Minamino
~ Zeus & The Bodyguard vs Ryoji Sai & Rikiya Fudo Continue reading

AJPW results for October 15, 2016

~ Giant Baba Sanjo City Honorary Show
~ Kento Miyahara, Zeus & The Bodyguard vs Suwama, Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi
~ Asia Tag : Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Atsushi Maruyama & Masashi Takeda
~ Jun Akiyama & Masanobu Fuchi vs Takao Omori & Masao Inoue Continue reading

AJPW results for October 10, 2016

~ Kento Miyahara, Jake Lee & Naoya Nomura vs Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Zeus & The Bodyguard vs Yutaka Yoshie & Tatsuhito Takaiwa
~ Teams announced for Jr. TAG BATTLE OF GLORY Continue reading

AJPW results for October 9, 2016

~ Kento Miyahara & Jake Lee vs Suwama & Super Tiger
~ Zeus, The Bodyguard & Koji Iwamoto vs Ryoji Sai, Rikiya Fudo & Ryuji Hijikata
~ Asia Tag : Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Mitsuya Nagai & Takeshi Minamino Continue reading

AJPW results for September 4, 2016

~ Oudou Tournament 1st Round
~ Miyahara vs Suwama – Akiyama vs Omori – Zeus vs Bodyguard – Lee vs Sai – Aoyagi vs Kashin – Aoki vs Yoshie – Hikaru vs Nagai – Nomura vs Takizawa Continue reading

AJPW Results for 21st August, 2016

AJPW Results for 21st August, 2016
Ryoji Sai & Jun Akiyama vs. Kento Miyahara & Shuji Ishikawa
Zeus [AJPW] & The Bodyguard vs. Masato Tanaka & Naoya Nomura Continue reading

AJPW Results for August 20th, 2016

AJPW Results for August 20th, 2016
AJPW World Tag Team Championship Match: Yuji Okabayashi & Daisuke Sekimoto vs. Jun Akiyama & Daichi Hashimoto
AJPW Asia Tag Team Championship Match: Hikaru Sato & Atsushi Aoki vs. Rey Paloma & Shoichi Uchida
GAORA TV Championship Match: Yohei Nakajima vs. Billy Ken Kid
Continue reading