NJPW Results for November 18, 2017

~ World Tag League Day 1
~ A BLOCK: Juice Robinson & Sami Callihan vs EVIL & SANADA – Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs Minoru Suzuki & Takashi Iizuka Continue reading

LION’S GATE results for November 16, 2017

~ Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs Yuma Aoyagi & Daisuke Kanehira
~ YOUNG LION’S CUP Day 2 (Kawato vs Yagi – Kitamura vs Umino – Oka vs Narita) Continue reading

NJPW Results for November 2, 2017

~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Rocky Romero, YOH & SHO vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Katsuya Kitamura vs Kota Ibushi, Juice Robinson & Tomoyuki Oka Continue reading

NJPW Results for October 28, 2017

~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Gedo, YOH & SHO vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Katsuya Kitamura vs Kota Ibushi, Juice Robinson & David Finlay Continue reading

NJPW Results for October 21, 2017

~Yuji Nagata vs Manabu Nakanishi
~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Gedo, YOH & SHO vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW Results for October 20, 2017

~ Kazuchika Okada, YOH, SHO & Rocky Romero vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~ Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Katsuya Kitamura vs Kota Ibushi, Juice Robinson & David Finlay Continue reading

NJPW Results for October 18, 2017

~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Gedo, YOH & SHO vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Katsuya Kitamura vs Kota Ibushi, Juice Robinson & David Finlay Continue reading

NJPW Results for September 22, 2017

~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Will Ospreay & Rocky Romero vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Tiger Mask IV vs Lance Archer, Davey Boy Smith Jr. & TAKA Michinoku Continue reading

NJPW Results for September 19, 2017

~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Will Ospreay & Rocky Romero vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Michael Elgin vs Lance Archer, Davey Boy Smith Jr. & Takashi Iizuka Continue reading

NJPW Results for September 17, 2017

~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Will Ospreay & Rocky Romero vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe, Raymond Rowe & Hanson vs Lance Archer, Davey Boy Smith Jr., Takashi Iizuka & TAKA Michinoku Continue reading

NJPW Results for September 11, 2017

~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Will Ospreay & Rocky Romero vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin & David Finlay vs Minoru Suzuki, Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. Continue reading

NJPW Results for September 7, 2017

~Elimination 10-man Tag Match: Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Will Ospreay & Rocky Romero vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi & KUSHIDA vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & El Desperado Continue reading