DNA results for September 7, 2017

~ MAO & Rekka vs Naomi Yoshimura & Kengo
~ Shunma Katsumata vs Mike Bailey
~ Kouki Iwasaki & Nobuhiro Shimatani vs Keisuke Okuda & Mizuki Watase Continue reading

K-DOJO results for February 14, 2016

KAIENTAI DOJO “Bambi Produce ~ Valentine’s Day ♡ Kiss ~ Ribbon wo Kakete”, 2/14/2016 [Sun] @ Blue Field in Chiba (1) Valentine War: [Saint Valentine Army] Hi69, Hiro Tonai & Ayato Yoshida vs. [Anti-Valentine Army] Daigoro Kashiwa, Kotaro Yoshino & Dinosaur Takuma ◆Winner: Tonai (12:36) with an Armbar on Takuma. … Continue reading