AJPW results for December 17, 2017

~ Suwama Shuji Ishikawa & Ryoji Sai vs Kento Miyahara, Zeus & Yoshitatsu
~ World Junior Heavyweight : TAJIRI vs Atsushi Maruyama Continue reading

RJPW results for December 7, 2017

~ Legend Championship : Super Tiger vs HGZ
~ Yukio Naya vs. Raijin Yaguchi
~ Masakatsu Funaki vs Takahisa Matsumoto Continue reading

Hard Hit results for September 24, 2017

~ Yoshiki “Hitokui” Takahashi & Rocky Kawamura vs Shogun Okamoto & Takahisa Matsumoto
~ Dick Togo & Takuya Wada vs Koji Iwamoto & Nobuhiro Tsurumaki
~NicoPro 4th THE NEXT CONTENDERS Tournament Continue reading

Hard Hit results for February 28, 2016

~ Takayama vs Kawamura
~ Hikaru vs Minoru
~ Aoki vs Oe Continue reading