TAKA & Taichi Produce results for January 23, 2018

~ Taichi 15th Anniversary Match vs Tetsuya Naito
~ TAKA Michinoku & Kaji Tomato vs BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for February 7, 2017

~ Special Elimination Matches
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & Dragon Lee vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi
~ Kazuchika Okada, Toru Yano, Tomohiro Ishii, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Lance Archer, Davey Boy Smith Jr., Yoshinobu Kanemaru & El Desperado Continue reading

NJPW results for February 2, 2017

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi & TAKA Michinoku
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for February 1, 2017

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi & TAKA Michinoku
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for January 31, 2017

~ Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for January 29, 2017

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi & El Desperado
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for January 27, 2017

~ Kazuchika Okada, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Taichi & TAKA Michinoku
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA (FREE), EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for January 5, 2017

~ NEVER 6 Tag : SANADA, EVIL & BUSHI vs Tanahashi, Nakanishi & Taguchi Continue reading

NOAH results for December 3, 2016

~ Takashi Sugiura vs Minoru Suzuki
~ GHC Tag : Archer & Smith vs Shiozaki & Taniguchi
~ Nakajima & Kumano vs Marufuji & Kiyomiya Continue reading

NOAH results for December 2, 2016

~ GHC Heavy : Katsuhiko Nakajima vs Minoru Suzuki
~ Marufuji & Kitamiya vs Sugiura & Iizuka
~ GHC Junior : Atsushi Kotoge vs Taichi
~ GHC Tag Preludes : Shiozaki vs Archer – Taniguchi vs Smith Continue reading

NOAH results for October 22, 2016

~ Takashi Sugiura, Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Kaito Kiyomiya
~ Marufuji vs Makabe – Yano vs Honma
~ Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs Katsuyori Shibata & Juice Robinson Continue reading