NJPW results for February 2, 2017

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi & TAKA Michinoku
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for February 1, 2017

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi & TAKA Michinoku
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for January 31, 2017

~ Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for January 29, 2017

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi & El Desperado
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for January 27, 2017

~ Kazuchika Okada, Rocky Romero & Barreta vs Minoru Suzuki, Taichi & TAKA Michinoku
~ Michael Elgin, Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi, Ryusuke Taguchi & KUSHIDA vs Tetsuya Naito, SANADA (FREE), EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW results for January 5, 2017

~ NEVER 6 Tag : SANADA, EVIL & BUSHI vs Tanahashi, Nakanishi & Taguchi Continue reading

NOAH results for December 3, 2016

~ Takashi Sugiura vs Minoru Suzuki
~ GHC Tag : Archer & Smith vs Shiozaki & Taniguchi
~ Nakajima & Kumano vs Marufuji & Kiyomiya Continue reading

NOAH results for December 2, 2016

~ GHC Heavy : Katsuhiko Nakajima vs Minoru Suzuki
~ Marufuji & Kitamiya vs Sugiura & Iizuka
~ GHC Junior : Atsushi Kotoge vs Taichi
~ GHC Tag Preludes : Shiozaki vs Archer – Taniguchi vs Smith Continue reading

NOAH results for October 22, 2016

~ Takashi Sugiura, Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Kaito Kiyomiya
~ Marufuji vs Makabe – Yano vs Honma
~ Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs Katsuyori Shibata & Juice Robinson Continue reading

NOAH results for March 10, 2016

~ TMDK DEPARTURE TO THE WORLD Final: Nicholls & Haste vs Marufuji & Kitamiya
~ Sugiura, Archer & Smith vs Nakajima, Shiozaki & Taniguchi
~ Suzuki & Kanemaru vs Yone & Ishimori
~ Kotoge vs Ohara – Harada vs Kenoh Continue reading

NOAH results for January 11, 2016

Pro Wrestling NOAH “The First Navigation 2016”, 1/11/2016 [Mon] 17:00 @ Toyohashi City General Gymnasium, 2nd Stadium (1) Hitoshi Kumano vs. Kaito Kiyomiya ◆Winner: Kumano (7:39) with a Fisherman’s Suplex Hold. (2) Yoshinari Ogawa vs. Quiet Storm ◆Winner: Ogawa (8:41) via pin-fall. (3) Taiji Ishimori, Genba Hirayanagi & Captain NOAH vs. Kenoh, … Continue reading