AJPW Results for June 24, 2018

~ Zeus, Joe Doering & The Bodyguard vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ GAORA TV Championship Match: Jun Akiyama vs. Takao Omori Continue reading

AJPW results for June 23, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs Zeus, The Bodyguard & Yohei Nakajima Continue reading

AJPW results for June 21, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato
~ Joe Doering, Zeus & The Bodyguard vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James Continue reading

AJPW results for June 20, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Joe Doering, Zeus & The Bodyguard
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James Continue reading

AJPW results for June 19, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Dylan James & Koji Iwamoto
~ Asia Heavy : Ryoji Sai vs Yoshitatsu Continue reading

AJPW results for June 17, 2018

~ Jun Akiyama, Takao Omori, Ultimo Dragon & Yohei Nakajima vs Suwama, Shuji Ishikawa, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Joe Doering, Zeus & The Bodyguard vs Jake Lee, Ryoji Sai & Koji Iwamoto Continue reading

Kansai Collection results for June 16, 2018

~ Masato Tanaka, Billyken Kid & Yuji Hino vs Magnitude Kishiwada, Shuji Ishikawa & Tsubasa
~ Kuuga, The Bodyguard, Masamune & Gameras vs TORU, Kazuaki Mihara, Katsumi Oribe & Shuri Joe Continue reading

AJPW results for June 12, 2018

~ Triple Crown : Kento Miyahara vs Dylan James
~ Asia Tag : Jun Akiyama & Yuji Nagata vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
~ Teams announced for the Jr. TAG BATTLE OF GLORY Continue reading

LAND’S END results for June 6, 2018

~ Ryoji Sai, Daisuke Sekimoto & The Bodyguard vs Shuji Ishikawa, Dylan James & So Daimonji
~ Kotaro Nasu & Ishikiri vs Hikaru Sato & Masashi Takeda Continue reading

AJPW results for June 5, 2018

~ Differ Ariake Final Pro-Wrestling Show
~ Kento Miayahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Dylan James, Ryoji Sai, Jake Lee & Koji Iwamoto
~ Atsushi Aoki vs Kotaro Suzuki
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Tamon Honda & Masao Inoue Continue reading

AJPW results for June 3, 2018

~ Masakatsu Funaki, Suwama & Hikaru Sato vs Jun Akiyama, Kendo Kashin & Black Tiger VII
~ World Tag : Ryoji Sai & Dylan James vs TAJIRI & KAI Continue reading

AJPW results for June 2, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki
~ Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James vs Atsushi Maruyama, TAJIRI & KAI Continue reading