BJW results for September 24, 2017

~ Saikyo Tag League Day 5
~ Death Block: Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito vs Masaya Takahashi & Takayuki Ueki
~ Strong Block: Shingo Takagi & Yuji Okabayashi vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani Continue reading

BJW results for September 20, 2017

~ Saikyo Tag League Day 3
~ Death Block: Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto vs Minoru Fujita & Kankuro Hoshino – Jaki Numazawa & Kenji Fukimoto vs Yuko Miyamoto & Isami Kodaka
~ Strong Block : Shingo Takagi & Yuji Okabayashi vs Daisuke Sekimoto & Kohei Sato – Hideki Suzuki & Shogun Okamoto vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani Continue reading

Dragon Gate Results for September 18, 2017

~ Open The Dream Gate Championship Match: YAMATO vs. Masaaki Mochizuki
~ Open The Twin Gate Championship Match: CIMA & Dragon Kid vs. Big R Shimizu & Kotoka
~ Open The Brave Gate Championship Match: Jimmy Kagetora vs. Yosuke ♡ Santa Maria
~ 5 Unit Survival Race Unit Disband match: Jimmyz vs. VerserK
Continue reading

Dragon Gate Results for September 16, 2017

~ 5 Unit Survival Race Match: Ben-K, Masato Yoshino & Naruki Doi vs. El Lindaman, Shingo Takagi & T-Hawk Continue reading

Dragon Gate Results for September 9, 2017

~ 5 Unit Survival Race: Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee, Jimmy Susumu & Jimmy Kagetora vs. Kotoka, Big R Shimizu & Naruki Doi Continue reading

Dragon Gate Results for September 5, 2017

~ Open The Dream Gate Next Challenger Decision Match: Masaaki Mochizuki vs. Big R Shimizu
~ 5 Unit Survival Race 3 Way 6 Man Tag Team Match: CIMA, Dragon Kid & Eita vs. Naruki Doi, Kotoka & Masato Yoshino vs. El Lindaman, Shingo Takagi & T-Hawk Continue reading

Dragon Gate Results for September 3, 2017

~ 5 Unit Survival Race Match: CIMA, Dragon Kid & Gamma & Eita vs. YAMATO, BxB Hulk, Kzy & Yosuke ♡ Santa Maria  Continue reading