BJW results for September 20, 2017

~ Saikyo Tag League Day 3
~ Death Block: Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto vs Minoru Fujita & Kankuro Hoshino – Jaki Numazawa & Kenji Fukimoto vs Yuko Miyamoto & Isami Kodaka
~ Strong Block : Shingo Takagi & Yuji Okabayashi vs Daisuke Sekimoto & Kohei Sato – Hideki Suzuki & Shogun Okamoto vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani Continue reading

BJW results for October 9, 2016

~ Saikyo Tag League Day 9
~ World Strong : Hideyoshi Kamitani vs Yasufumi Nakanoue
~ Strong A Block : Kohei & Ishikawa vs Hideki & Takuya
~ Deathmatch B Block : Ito & Sakuda vs Kobayashi & Numazawa
~ Deathmatch A Block : Miyamoto & Kodaka vs Takeda & Tsukamoto Continue reading

Doutonbori results for November 1, 2015

Doutonbori Saikyo Tag Kick Decision Tournament 2015, 11/1/2015 [Sun] 17:00 @ Osaka Okinawa Hall (1) Gameras vs. Yuto Kikuchi ◆Winner: Gameras (6:45) following a Clothesline. (2) Taiyoto Kamen & Osamu Suganuma vs. Miracle Man & Mede Tiger Mask ◆Winner: Miracle (11:22) with a Falcon Arrow on Taiyoto. (3) Saikyo Tag League … Continue reading

BJW-ZET results for October 20, 2014

BJW-ZET, 10/20/2014 [Mon] 19:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo(1) Daisuke Sekimoto & Toshiyuki Sakuda vs. Hideyoshi Kamitani & Kota Sekifuda◆Winner: Sekimoto (11:19) following a Backdrop on Sekifuda. (2) Kohei Sato [ZERO1] vs. Heddi French◆Winner: Kohei (7:32) following a Piledriver. (3) Ryuji Ito, Abdullah Kobayashi & Masashi Takeda [U-FILE CAMP] vs. … Continue reading

BJW results for October 6, 2014 + Upcoming shows

BJW “Saikyo Tag League War 2014”, 10/6/2014 [Mon] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo234 Spectators (overcrowded) (1) Isamu Oshita vs. Toshiyuki Sakuda◆Winner: Sakuda (7:05) with a Crucifix Hold. (2) Frank Atsushi vs. Heddi French◆Winner: French (7:12) with a Reverse Campana. (3) Kohei Sato [ZERO1] & Kota Sekifuda vs. Daisuke Sekimoto … Continue reading