BASARA results for October 1, 2017

~ Union MAX : Trans Am Ryuichi vs Isami Kodaka
~ Takumi Tsukamoto, Masashi Takeda & Jaki Numazawa vs Gunso, Kabuki Kid & Naoki Tanizaki Continue reading

BASARA results for July 29, 2017

~ Trans Am ★ Ryuichi, Trans Am ★ Hiroshi & Trans Am ★ Abe vs FUMA, HUB & Yusuke Kubo
~ Ryota Nakatsu vs Naoki Tanizaki Continue reading

DNA results for July 4, 2017

~ Shunma Katsumata vs Yuki Ueno
~ Kazusada Higuchi & Ryota Nakatsu vs Kouki Iwasaki & Naomi Yoshimura Continue reading

BASARA results for May 12, 2017

~ Itadaki League Day 2
~ A BLOCK : Trans Am ★ Ryuichi vs Yusuke Kubo – Best Stretch Man V3 vs Takato Nakano
~ B BLOCK : Isami Kodaka vs Ryota Nakatsu – FUMA vs SAGAT – Trans Am ★ Hiroshi vs Goma Ryu Continue reading

BASARA results for April 29, 2017

~ UNION MAX : Trans Am ★ Ryuichi vs Ryota Nakatsu
~ Isami Kodaka vs Yuji Okabayashi – Yusuke Kubo vs Dick Togo Continue reading