Dragon Gate Results for July 22, 2018

~ Open The Dream Gate Championship: Masato Yoshino vs. Shingo Takagi
Open The Twin Gate Championship Match: Big R Shimizu & Ben-K vs. YAMATO & BxB Hulk
~ Masaaki Mochizuki, Tatsumi Fujinami & Hiro Saito vs. Yoshiaki Fujiwara, Don Fuji & Punch Tominaga
~ Open The Brave Gate Championship Match: Dragon Kid vs. Eita
~ Open The Triangle Gate Championship Match: Kzy, Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi vs. Masato Tanaka, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida Continue reading

Dragon Gate Results for July 5, 2018

~ OVER GENERATION vs. ANTIAS Unit Disband Match: Dragon Kid, Gamma, Mondai Ryu & Kaito Ishida vs. Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida  Continue reading

Dragon Gate Results for June 28, 2018

~ YAMATO, Flamita, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Jason Lee Continue reading

Dragon Gate Results for June 11, 12 & 13, 2018

~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K & Jason Lee vs. Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga && “Brother” YASSHI (6/13)
~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Jason Lee vs. Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida (6/12)
~ YAMATO, BxB Hulk, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & “Brother” YASSHI (6/11) Continue reading

Dragon Gate Results for June 10, 2018

~ Open The Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki [26th Champion] vs. Masato Yoshino [Challenger]
~ Open The Twin Gate Championship Match: Big R Shimizu & Ben-K [42nd Champions] vs. Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria [Challengers] Continue reading

Dragon Gate Results for June 9, 2018

~ KING OF GATE 2018 Final Match: YAMATO vs. Masato Yoshino Continue reading

Dragon Gate Results for June 2, 2018

~ YAMATO, BxB Hulk, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K & Jason Lee
~ KING OF GATE 2018 Lower Ranking Decision Match: Eita vs. Ryo Saito
~ KING OF GATE 2018 Lower Ranking Decision Match: Yasushi Kanda vs. Big R Shimizu
Continue reading

Dragon Gate Results for June 1, 2018

~KING OF GATE 2018 Round One: Naruki Doi [C BLOCK Winner] vs. YAMATO [A BLOCK Winner]
~ KING OF GATE 2018 Round One: Masato Yoshino  [D BLOCK Winner] vs. Takashi Yoshida [B BLOCK Winner]
Continue reading

Dragon Gate Results for May 30, 2018

~ KING OF GATE A BLOCK Match: Kzy vs. Yasushi Kanda
~ YAMATO, BxB Hulk, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Ben-K Continue reading

Dragon Gate Results for May 29, 2018

~ King Of Gate Matches: KING OF GATE 2018 B BLOCK Match: Jason Lee vs. Takashi Yoshida, KING OF GATE D BLOCK Match: Susumu Yokosuka vs. Kagetora, KING OF GATE C BLOCK Match: Naruki Doi vs. Yosuke ♡ Santa Maria, KING OF GATE A BLOCK Match: YAMATO vs. Ben-K Continue reading

Dragon Gate Results for May 27, 2018

KING OF GATE Matches: KING OF GATE A BLOCK Match: YAMATO vs. Shun Skywalker, KING OF GATE B BLOCK Match: BxB Hulk vs. Big R Shimizu, KING OF GATE D BLOCK Match: Susumu Yokosuka vs. Shingo Takagi Continue reading

Dragon Gate Results for May 26, 2018

KING OF GATE 2018 B BLOCK Match: Shun Skywalker vs. Kzy
KING OF GATE B 2018 BLOCK Match: Big R Shimizu vs. Genki Horiguchi
KING OF GATE 2018 D BLOCK Match: Ryo Saito vs. Shingo Takagi
~ YAMATO, BxB Hulk & Kagetora vs. Eita, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida
Continue reading