Hard Hit results for December 30, 2017

~ Rocky Kawamura vs Kenta Hattori
~ Yoshio “Hitokui” Takahashi & Hideki Suzuki vs KEI Yamamiya & Hikaru Sato Continue reading

DDT results for September 24, 2017

~ KO-D Openweight. EXTREME & Indie World Junior 3WAY : Konosuke Takeshita vs Daisuke Sasaki vs Ken Ohka
~ HARASHIMA vs KUDO – Danshoku Dieno vs Super Sasadango Machine Continue reading

TOKYO GURENTAI results for April 4, 2017

~ Manabu Soya, NOSAWA Rongai & Masaaki Mochizuki vs Masayuki Kono, Kaz Hayashi & Kendo Kashin
~ Suwama & Shuji Kondo vs Kotaro Suzuki & Buffalo Continue reading

Gatoh Move results for March 28, 2017

Gatoh Move 3/28/17 [Tue] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo   (1) Aoi Kizuki vs Mitsuru Konno ♦Winner: Kizuki () with the Swivel Body Press (2) Yako Fujigasaki vs Emi Sakura W ♦Winner: Fujigasaki () with the Inverted Gory Special (3) Hikaru Shida vs SAKI ♦Winner: Shida () with an Avalanche Brainbuster (4) … Continue reading

Hard Hit results for December 29, 2016

~ Hikaru Sato vs Joshua Robinson – Rocky Kawamura vs Shunpei Ota – Yoshihiro Takayama vs Takuya Wada – Naoyuki Taira vs Atsushi Aoki Continue reading