NJPW Results for March 30, 2018

~ Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs Zack Sabre Jr. & Taichi
~ EVIL Return Match: Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi vs Minoru Suzuki, Lance Archer, Davey Boy Smith Jr., Yoshinobu Kanemaru & El Desperado Continue reading

NJPW Results for March 29, 2018

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, SHO & YOH vs Zack Sabre Jr., TAKA Michinoku, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado
~ Tetsuya Naito & SANADA vs Minoru Suzuki & Taichi Continue reading