AJPW results for July 20, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Jun Akiyama, Zeus & Joe Doering
~ Jake Lee vs Naoya Nomura
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs TAJIRI, KAI & Gianni Valletta Continue reading

AJPW results for July 5, 2018

~ Kento Miayahara & Suwama vs Zeus & Jake Lee
~ Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Koji Iwamoto & TAJIRI
~ Ryoji Sai & Dylan James vs Shuji Ishikawa & Revlon Continue reading

LAND’S END results for June 6, 2018

~ Ryoji Sai, Daisuke Sekimoto & The Bodyguard vs Shuji Ishikawa, Dylan James & So Daimonji
~ Kotaro Nasu & Ishikiri vs Hikaru Sato & Masashi Takeda Continue reading

AJPW results for May 26, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Jake Lee, Joe Doering & Koji Iwamoto
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs Ryoji Sai, Dylan James & Kotaro Suzuki Continue reading

AJPW results for March 25, 2018

~ Triple Crown : Joe Doering vs Kento Miyahara
~ World Tag : Zeus & Bodyguard vs Ryoji Sai & Dylan James
~ World Junior : Atsushi Aoki vs Shuji Kondo
~ Asia Tag : Jun Akiyama & Yuji Nagata vs Takao Omori & Manabu Nakanishi Continue reading

LAND’S END results for January 16, 2018

~ Ryoji Sai, Naoya Nomura, Ishikiri vs KAZMA SAKAMOTO, Revlon & Kotaro Nasu
~ Shuji Ishikawa & Atsushi Maruyama vs Rikiya Fudo & So Daimonji Continue reading

LAND’S END results for December 27, 2017

~ Ryoji Sai, Rikiya Fudo & SUGI vs Masakado, KAZMA SAKAMOTO & Chikara Continue reading