LIONS GATE results for April 10, 2018

~ Yuji Nagata & Shota Umino vs Ayato Yoshida & GO Asakawa
~ Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi vs Manjimaru & Ken45° Continue reading

NJPW Results for March 30, 2018

~ Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs Zack Sabre Jr. & Taichi
~ EVIL Return Match: Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi vs Minoru Suzuki, Lance Archer, Davey Boy Smith Jr., Yoshinobu Kanemaru & El Desperado Continue reading

NJPW Results for March 29, 2018

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, SHO & YOH vs Zack Sabre Jr., TAKA Michinoku, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado
~ Tetsuya Naito & SANADA vs Minoru Suzuki & Taichi Continue reading

NJPW Results for March 6, 2018

~ Kazuchika Okada vs Will Ospreay
~ IWGP Intercontinental: Minoru Suzuki vs Togi Makabe
~ Tetsuya Naito vs Taichi Continue reading

NJPW Results for March 3, 2018

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, YOH & SHO vs Tetsuya Naito, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~ Togi Makabe, David Finlay & Ryusuke Taguchi vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & TAKA Michinoku Continue reading

NJPW Results for March 2, 2018

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs Tetsuya Naito, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~ Togi Makabe, Juice Robinson & KUSHIDA vs Minoru Suzuki, Taichi & TAKA Michinoku Continue reading

NJPW Results for February 14, 2018

~ Kazuchika Okada, YOH & SHO vs SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI
~ Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs Tetsuya Naito & EVIL Continue reading

NJPW Results for February 10, 2018

~ IWGP Heavy: Kazuchika Okada vs SANADA
~ NEVER Openweight: Hirooki Goto vs EVIL
~ IWGP Jr. Heavy: Will Ospreay vs Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW Results for February 8, 2018

~ Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs SANADA, EVIL, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI Continue reading

NJPW Results for February 6, 2018

~ IWGP Tag: SANADA & EVIL vs Kazuchika Okada & Hirooki Goto Continue reading