NJPW Results for February 14, 2018

~ Kazuchika Okada, YOH & SHO vs SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI
~ Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs Tetsuya Naito & EVIL Continue reading

NJPW Results for February 10, 2018

~ IWGP Heavy: Kazuchika Okada vs SANADA
~ NEVER Openweight: Hirooki Goto vs EVIL
~ IWGP Jr. Heavy: Will Ospreay vs Hiromu Takahashi Continue reading

NJPW Results for February 8, 2018

~ Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs SANADA, EVIL, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI Continue reading

NJPW Results for February 6, 2018

~ IWGP Tag: SANADA & EVIL vs Kazuchika Okada & Hirooki Goto Continue reading

NJPW Results for February 5, 2018

~ 10-Man Elimination Tag: Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs SANADA, EVIL, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI
~ David Finlay vs Jay White Continue reading

NJPW Results for February 3 & 4, 2018

~ Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs SANADA, EVIL, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI
~ Togi Makabe, Michael Elgin & Ryusuke Taguchi vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & TAKA Michinoku Continue reading

NJPW Results for February 1, 2018

~ Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs SANADA, EVIL, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI
~ Togi Makabe, Michael Elgin & Ryusuke Taguchi vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & Taichi Continue reading

NJPW Results for January 31, 2018

~ Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs SANADA, EVIL, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI
~ Togi Makabe, Michael Elgin & KUSHIDA vs Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru Continue reading

NJPW Results for January 5, 2018

~ Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~ Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin, Raymond Rowe & Hanson vs Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. Continue reading

NJPW Results for January 3, 2017

~ Yuji Nagata & Hirai Kawato vs Manabu Nakanishi & Shota Umino
~ Hiroyoshi Tenzan & Tomoyuki Oka vs Satoshi Kojima & Katsuya Kitamura
~ Jushin “Thunder” Liger & Tetsuhiro Yagi vs Tiger Mask IV & Ren Narita Continue reading

LION’S GATE results for December 21, 2017

~ Yuji Nagata vs Yuma Aoyagi – Satoshi Kojima vs Daisuke Kanehira – Hiroyoshi Tenzan & Dinosaur Takuma vs Manabu Nakanishi & Kotaro Yoshino
~ Young Lion’s Cup Final Day : Tomoyuki Oka vs Katsuya Kitamura – Hirai Kawato vs Shota Umino – Tetsuhiro Yagi vs Ren Narita Continue reading

NJPW Results for December 18, 2017

~ Kazuchika Okada, YOH & SHO vs Tetsuya Naito, BUSHI & Hiromu Takahashi
~ YOUNG LION’S CUP Day 4 (Umino vs Narita – Oka vs Yagi – Kawato vs Kitamura) Continue reading