Dragon Gate Results for June 11, 12 & 13, 2018

~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K & Jason Lee vs. Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga && “Brother” YASSHI (6/13)
~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Jason Lee vs. Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida (6/12)
~ YAMATO, BxB Hulk, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & “Brother” YASSHI (6/11) Continue reading

Dragon Gate Results for June 10, 2018

~ Open The Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki [26th Champion] vs. Masato Yoshino [Challenger]
~ Open The Twin Gate Championship Match: Big R Shimizu & Ben-K [42nd Champions] vs. Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria [Challengers] Continue reading

Dragon Gate Results for June 9, 2018

~ KING OF GATE 2018 Final Match: YAMATO vs. Masato Yoshino Continue reading

Dragon Gate Results for June 2, 2018

~ YAMATO, BxB Hulk, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K & Jason Lee
~ KING OF GATE 2018 Lower Ranking Decision Match: Eita vs. Ryo Saito
~ KING OF GATE 2018 Lower Ranking Decision Match: Yasushi Kanda vs. Big R Shimizu
Continue reading

Dragon Gate Results for May 30, 2018

~ KING OF GATE A BLOCK Match: Kzy vs. Yasushi Kanda
~ YAMATO, BxB Hulk, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Ben-K Continue reading

Dragon Gate Results for May 27, 2018

KING OF GATE Matches: KING OF GATE A BLOCK Match: YAMATO vs. Shun Skywalker, KING OF GATE B BLOCK Match: BxB Hulk vs. Big R Shimizu, KING OF GATE D BLOCK Match: Susumu Yokosuka vs. Shingo Takagi Continue reading

Dragon Gate Results for April 15, 2018

~ YAMATO, BxB Hulk, U-T & “Hollywood” Stalker Ichikawa vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Ben-K Continue reading

Dragon Gate Results for April 13, 2018

~ Masaaki Mochizuki, Shingo Takagi & Yasushi Kanda vs. YAMATO, Ryo Saito & El Lindaman  Continue reading

Dragon Gate Results for April 6, 2018

~ Open The Brave Gate Championship Tournament Final Match: Dragon Kid [Challenger] vs. Kagetora [Challenger]
~ Kzy, Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga & “Brother” YASSHI vs. T-Hawk, Eita, El Lindaman, Shingo Takagi & Yasushi Kanda Continue reading

Dragon Gate Results for April 1, 2018

~ Naruki Doi, Big R Shimizu & Ben-K vs. T-Hawk, Eita & Takashi Yoshida
~ Open The Brave Gate Championship Tournament: A BLOCK- Jason Lee vs. UT, Dragon Kid vs. K-ness
B BLOCK: Kaito Ishida vs. Kagetora, Punch Tominaga vs. Yasushi Kanda Continue reading

Dragon Gate Results for March 31, 2018

~ Masaaki Mochizuki, Dragon Kid & Ryo Saito vs. Eita, El Lindaman & Yasushi Kanda Continue reading