AJPW results for July 27, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai, Dylan James & Koji Iwamoto
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs Joe Doering, Zeus & The Bodyguard Continue reading

AJPW results for July 26, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki
~ Joe Doering & Black Tiger VII vs TAJIRI & Gianni Valletta Continue reading

AJPW results for July 16, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Shuji Ishikawa vs Yoshitatsu Continue reading

AJPW results for July 15, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Zeus, Joe Doering & KAI
~ World Junior : Atsushi Aoki vs Koji Iwamoto
~ GAORA TV : Jun Akiyama vs TAJIRI Continue reading

AJPW results for June 12, 2018

~ Triple Crown : Kento Miyahara vs Dylan James
~ Asia Tag : Jun Akiyama & Yuji Nagata vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
~ Teams announced for the Jr. TAG BATTLE OF GLORY Continue reading

AJPW results for June 5, 2018

~ Differ Ariake Final Pro-Wrestling Show
~ Kento Miayahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Dylan James, Ryoji Sai, Jake Lee & Koji Iwamoto
~ Atsushi Aoki vs Kotaro Suzuki
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Tamon Honda & Masao Inoue Continue reading

AJPW results for May 24, 2018

~ Triple Crown Heavyweight : Kento Miyahara vs Naomichi Marufuji
~ Jake Lee & Koji Iwamoto vs Naoya Nomura & Yoshitatsu Continue reading

AJPW results for May 13, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Dingo vs Suwama, Shuji Ishikawa, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ GAORA TV : Jun Akiyama vs Menso~re Oyaji Continue reading

AJPW results for May 12, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Churaumi Saber vs Zeus, The Bodyguard, Dylan James & Senshin
~ World Junior Heavy : Atsushi Aoki vs Atsushi Maruyama Continue reading

BASARA results for May 3, 2018

~ Union MAX & DOVE World Heavyweight : Isami Kodaka vs Naoki Tanizaki Continue reading

AJPW results for April 30, 2018

~ Champion Carnival Final Match Continue reading

AJPW results for April 25, 2018

~ Champion Carnival Day 13
~ A BLOCK : Naoya Nomura vs Shingo Takagi
~ B BLOCK : Jun Akiyama vs Naomichi Marufuji – Suwama vs Dylan James – Yoshitatsu vs Yutaka Yoshie Continue reading