ZERO1 results for June 9, 2018

~ Yuko Miyamoto & Hiroshi Yamato vs Masato Tanaka & Yuji Hino
~ NWA UN Heavyweight Championship : Shogun Okamoto vs Chris Vice
~ ZERO1 Double Junior : Isami Kodaka vs Shinjiro Otani
~ NWA Light Tag : SUGI & Masamune vs Ikuto Hidaka & Fuminori Abe Continue reading

ZERO1 results for June 3, 2018

~ World Heavyweight Championship : Yusaku Obata vs Masato Tanaka
~ UN Heavy : Chris Vice vs Shogun Okamoto Continue reading

ZERO1 results for April 8, 2018

~ Yusaku Obata & Yuko Miyamoto vs Masato Tanaka & Jiro “Ikemen” Kuroshio
~ NWA UN Heavyweight : Super Tiger vs Chris Vice Continue reading

ZERO1 results for April 5, 2015

Pro Wrestling ZERO1, 4/5/2015 [Sun] 12:30 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Yasaku Obata & Yoshikazu Yokoyama vs. Tsubakichi Sanshu & Shotaro Ashino [W-1]◆Winner: Obata (9:41) following a Diving Double Knee Drop on Ashino. (2) ZERO1 vs FREEDOMS: Masadoka, KAMIKAZE & TARU vs. Takashi Sasaki, Mammoth Sasaki & The Winger◆Winner: … Continue reading

ZERO1 [Fire Festival 2014 – Final Day] results for August 3, 2014

Zero1 “14th Annual Midsummer Fire Festival 2014”, 8/3/2014 [Sun] 18:00 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) Fire Festival B Block Match: Kohei Sato vs. Kazuki Hashimoto~ Match decideds the #1 and #2 spot for the B Block.◆Winner: Kohei (8:11) with a German Suplex Hold.Kohei = 7 points – #1 spotUeda … Continue reading