NOAH results for July 19, 2018

~ Junior Tag League Day 5
~ Hi69 & Minoru Tanaka vs Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
~ HAYATA & YO-HEY vs Ricky Marvin & El Hijo del Pantera
~ Seiya Morohashi & Junta Miyawaki vs Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara Continue reading

NOAH results for July 17, 2018

~ Junior Tag League Day 4
~ Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara
~ Seiya Morohashi & Junta Miyawaki vs Ricky Marvin & El Hijo del Pantera Continue reading

NOAH results for July 16, 2018

~ Junior Tag League Day 3
~ Hi69 & Minoru Tanaka vs HAYATA & YO-HEY
~ Daisuke Harada & Tadasuke vs Seiya Morohashi & Junta Miyawaki
~ Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Ricky Marvin & El Hijo del Pantera Continue reading

NOAH results for July 7, 2018

~ Global Junior Tag League Day 1
~ Daisuke Harada & Tadasuke vs Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara
~ HAYATA & YO-HEY vs Seiya Morohashi & LEONA Continue reading

NOAH results for July 22, 2017

~ Jr. Heavy Tag League Day 7
~ Daisuke Harada & Tadasuke vs HAYATA & YO-HEY – Taiji Ishimori & Hi69 vs Phil Atlas & Seiya Morohashi – Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Shunma Katsumata & MAO – Kaiser & Gaston Mateo vs Gurukun Mask & Shuri Joe Continue reading

NOAH results for July 21, 2017

~ Jr. Heavy Tag League Day 6
~ Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs HAYATA & YO-HEY – Daisuke Harada & Tadasuke vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Taiji Ishimori & Hi69 vs Shunma Katsumata & MAO – Kaiser & Gaston Mateo vs Phil Atlas & Seiya Morohashi Continue reading

NOAH results for July 20, 2017

~ GHC Tag : Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
~ Jr. Heavy Tag League Day 5
~ Taiji Ishimori & Hi69 vs HAYATA & YO-HEY – Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Daisuke Harada & Tadasuke vs Phil Atlas & Seiya Morohashi – Shunma Katsumata & MAO vs Kaiser & Gaston Mateo Continue reading

NOAH results for July 16, 2017

~ Jr. Heavy Tag League Day 3
~ Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Daisuke Harada & Tadasuke – Taiji Ishimori & Hi69 vs Kaiser & Gaston Mateo
~ HAYATA & YO-HEY vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Shunma Katsumata & MAO vs Phil Atlas & Seiya Morohashi Continue reading

NOAH results for July 15, 2017

~ Jr. Heavy Tag League Day 2
~ Taiji Ishimori & Hi69 vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Phil Atlas & Seiya Morohashi
~ Daisuke Harada & Tadasuke vs Kaiser & Gaston Mateo – HAYATA & YO-HEY vs Shunma Katsumata & MAO Continue reading

NOAH results for July 13, 2017

~ Jr. Heavyweight Tag League Day 1
~ Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Go Shiozaki vs Brian Cage, Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
~ Taiji Ishimori & Hi69 vs Daisuke Harada & Tadasuke – HAYATA & YO-HEY vs Phil Atlas & Seiya Morohashi – Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Kaiser & Gaston Mateo – Shunma Katsumata & MAO vs Gurukun Mask & Shuri Joe Continue reading