NOAH results for September 23, 2017

~ Katsuhiko Nakajima vs Kenoh – Naomichi Marufuji vs HAYATA
~ Taiji Ishimori & Hi69 vs Daisuke Harada & Tadasuke
~ Global League 2017 participants announced… Continue reading

NOAH results for September 18, 2017

~ Go Shiozaki, Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori vs Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Hajime Ohara
~ Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs Quiet Storm & Hi69 Continue reading

NOAH Results for September 4, 2017

~ GHC Heavy Prelude: Eddie Edwards, Go Shiozaki & Atsushi Kotoge vs. Naomichi Marufuji, Maybach Taniguchi & Quiet Storm
~ GHC Junior Prelude: Muhammad Yone & Taiji Ishimori vs. Daisuke Harada & YO-HEY Continue reading

NOAH Results for September 3, 2017

~ GHC Heavy Prelude: Eddie Edwards & YO-HEY (FREE) vs. Naomichi Marufuji & HAYATA (DOVE)
~ GHC Tag Prelude 4WAY Match: Atsushi Kotoge vs. Kenoh vs. Masa Kitamiya vs. Quiet Storm Continue reading

WRESTLE-1 results for September 2, 2017

~ W-1 Championship : Shotaro Ashino vs Jiro “Ikemen“ Kuroshio
~ W-1 Cruiser : Andy Wu vs Seiki Yoshioka
~ W-1 Tag : Koji Doi & Kumagoro vs Kaz Hayashi & Shuji Kondo
~ UWA 6 Tag : Soya, NOSAWA & Ganseki vs Kono, MAZADA & Hino
~ Result : Seigo Tachibana vs Takanori Ito Continue reading

NOAH results for August 26, 2017

~ GHC Heavy : Katsuhiko Nakajima vs Eddie Edwards
~ GHC Tag : Marufuji & Taniguchi vs Shiozaki & Kotoge
~ GHC Jr Tag : Ishimori & Hi69 vs HAYATA & YO-HEY Continue reading