NOAH Results for August 18th, 2016

~ Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru vs. Maybach Taniguchi & Kenoh
~ Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Naomichi Marufuji & Go Shiozaki Continue reading

NOAH [Global League Day 11] results for November 6, 2015

Pro Wrestling NOAH “Global League War 2015”, 11/6/2015 [Fri] 18:30 @ Niigata City Industrial Promotion Center (1) Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Yoshinari Ogawa, Super Crazy & Hitoshi Kumano vs. Akitoshi Saito, Kenoh, Hajime Ohara, Genba Hirayanagi & Shiro Tomoyose ◆Winner: Harada (10:42) with the Katayama German Suplex Hold on Tomoyose. (2) 3WAY … Continue reading

Alexander Otsuka 20th Anniversary results for October 28, 2015

AODC “Alexander Otsuka 20th Anniversary & Otokozakari 10th Anniversary”, 10/28/2015 [Wed] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) Opening Royal Rumble: Uchu Ginga Senshi Andros, Kyube, The Great Kabuki, Naoshi Sano, Shinose Mitoshichi, Kenji Takeshima, Tigre Baki, Katsumi Hirano, Hayato Mashita, Miss Mongol, Kunihiko Mitamega, Tsuneo Yoshie, Chikara ◆Winner: Kabuki … Continue reading

NOAH [Global League Day 8] results for October 26, 2015

Pro Wrestling NOAH “Global League War 2015”, 10/26/2015 [Mon] 18:30 @ Hiroshima Industrial Hall, East Exhibition Hall (1) Yoshinari Ogawa, Sakigake [DOVE] & Junji Tanaka [Kyushu] vs. Genba Hirayanagi, Zack Sabre Jr. & Captain NOAH ◆Winner: Sabre (10:11) with a Cross Armbar on Junji. (2) Atsushi Kotoge, Daisuke Harada & … Continue reading

NOAH [Global League Day 6] results for October 24, 2015

Pro Wrestling NOAH “Global League War 2015”, 10/24/2015 [Sat] 17:00 @ Hakata StarLanes in Fukuoka (1) Yoshinari Ogawa, Taiji Ishimori, Hitoshi Kumano & Junji Tanaka [Kyushu] vs. Quiet Storm, Genba Hirayanagi, Captain NOAH & Shiro Tomoyose ◆Winner: Ishimori (11:55) with a 450° Splash on Tomyose. (2) Taichi & TAKA Michinoku vs. Zack Sabre Jr. & … Continue reading

NOAH [Global League Day 5] results for October 23, 2015

Pro Wrestling NOAH “Global League War 2015”, 10/23/2015 [Fri] 19:00 @ Sasebo City Taiiku Bunka-kan (1) Atsushi Kotoge, Daisuke Harada & Yoshinari Ogawa vs. Kenoh, Hajime Ohara & Junji Tanaka [Kyushu] ◆Winner: Kotoge (9:35) following a Kill Switch on Junji. (2) Genba Hirayanagi & Captain NOAH vs. Zack Sabre Jr. & Super Crazy … Continue reading

NOAH [Global League Day 4] results for October 22, 2015

Pro Wrestling NOAH “Global League War 2015”, 10/22/2015 [Thu] 18:30 @ Kitakyushu City Kokurakita Gymnasium (1) Taiji Ishimori, Shiro Tomoyose & Junji Tanaka [Kyushu] vs. Genba Hirayanagi, Captain NOAH & Punch-kun [FREE] ◆Winner: Captain (9:45) with the Crossface of NOAH on Tomoyose. (2) Yoshinari Ogawa, Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Kenoh, … Continue reading

NOAH [Global League Day 3] results for October 18, 2015

Pro Wrestling NOAH “Global League War 2015”, 10/18/2015 [Sun] 15:00 @ Espoir Isanuma (1) Yoshinari Ogawa, Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano vs. Genba Hirayanagi, Zack Sabre Jr. & Captain NOAH ◆Winner: Sabre (12:19) with a Modified Chicken Wing Arm Lock on Kumano. ~ Genba celebrates his 10th Anniversary as a pro-wrestler on this day … Continue reading

NOAH [Global League Day 2] results for October 17, 2015

Pro Wrestling NOAH “Global League War 2015”, 10/17/2015 [Sat] 17:00 @ Differ Ariake in Tokyo (1) Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Yoshinari Ogawa, Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano vs. Kenoh, Hajime Ohara, Genba Hirayanagi, Captain NOAH & Shiro Tomoyose ◆Winner: Kotoge (13:10) following the Kill Switch on Tomoyose. (2) 3WAY Match: Akitoshi Saito … Continue reading

NOAH results for October 10, 2015

Pro Wrestling NOAH “ONE DAY CRUISE 2015”, 10/10/2015 [Sat] 17:30 @ Yokohama Radiant Hall in Kanagawa (1) Yoshinari Ogawa, Genba Hirayanagi & Captain NOAH vs. Kenoh, Mitsuhiro Kitamiya & Shiro Tomoyose ◆Winner: Ogawa (9:46) following a Backdrop on Tomoyose. (2) Maybach Taniguchi vs. Akitoshi Saito ◆Winner: Maybach (11:01) with the Maybach Press. … Continue reading

NOAH results for August 19 & 22, 2015

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2015”, 8/19/2015 [Wed] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) Arkas Cup Contention 6 Man Tag Tournament 1st Round: Super Crazy, Mikey Nicholls & Captain NOAH vs. Maybach Taniguchi, Maybach Blue Justice & Maybach Don ◆Winner: Don (8:13) with an Argentine Backbreaker on Captain. (2) … Continue reading