Ice Ribbon Results for September 23, 2017

~International Ribbon Tag Championship Tournament 1st Round:
~Fujimoto & Nakajima vs Nagasaki & Momono – Sera & Yukihi vs Nori & Karen – Kyuri & Ozaki vs Totoro & Nao – Hoshi & Miyagi vs Saya & Matsuya Continue reading

Ice Ribbon Results for August 27, 2017

~ICEx∞ Championship Match: Risa Sera vs Maya Yukihi
~Maruko Nagasaki, Tequila Saya, Uno Matsuya & Satsuki Totoro vs Team DATE
~Tsukasa Fujimoto & Arisa Nakajima vs Misaki Ohata & Ryo Mizunami Continue reading

Ice Ribbon Results for August 26, 2017

~Maya Yukihi & Maruko Nagasaki vs Risa Sera & Tsukasa Fujimoto
~Maika Ozaki, Satsuki Totoro & Ibuki Hoshi vs Hamuko Hoshi, Nao DATE & Karen DATE Continue reading

Ice Ribbon Results for August 16, 2017

~Tsukasa Fujimoto & Hamuko Hoshi vs Karen DATE & Ibuki Hoshi
~Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi vs Maruko Nagasaki & Uno Matsuya
~3WAY 9 Woman Tag Match: Tsukasa Fujimoto, Hamuko Hoshi & Miyako Matsumoto vs Risa Sera, Mika Ozaki & Tequila Saya vs Hana DATE, Nao DATE & Kyuri Continue reading

Ice Ribbon Results for August 15, 2017

~Risa Sera & Maya Yukihi vs Michi Miyagi & Akane Fujita
~Tsukasa Fujimoto & Maya Yukihi vs Akane Fujita & Maruko Nagasaki
~Hamuko Hoshi & Karen DATE vs Risa Sera & Maika Ozaki Continue reading

Ice Ribbon Results for August 13, 2017

~Risa Sera, Tsukasa Fujimoto, Hiragi Kurumi & Hana DATE vs Manami Toyota, Hamuko Hoshi, Mochi Miyagi & Karen DATE
~Akane Fujita vs Maya Yukihi Continue reading

ZERO1 Results for August 11, 2017

~Electric Current Blast Bat Death Match: Atsushi Onita & Danshaku Hitachigyu vs TARU & Hartley Jackson
~Kohei Sato vs James Raideen Continue reading

Ice Ribbon Results for July 29, 2017

~Tsukasa Fujimoto, Hamuko Hoshi & Mochi Miyagi vs Risa Sera, Hiragi Kurumi & Maruko Nagasaki
~Miyako Matsumoto & Hana DATE vs Maya Yukihi & Ibuki Hoshi Continue reading

Ice Ribbon Results for July 17, 2017

Ice Ribbon 7/17/17 [Mon] 12:00 @ Yokohama Radiant Hall   (1) Miyako Matsumoto & Matsuya Uno vs Hiragi Kurumi & Kyuri ♦Winner: Kurumi () with a Diving Body Press on Uno (2) Karen DATE vs Ibuki Hoshi ♦Winner: Karen (5:22) with the Casadora (3) Maika Ozaki vs Akane Fujita ♦Winner: Fujita (8:36) with … Continue reading