NOAH results for August 5, 2018

~ Junior Tag League Final : HAYATA & YO-HEY vs Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
~ Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji, Masato Tanaka & Akitoshi Saito vs Go Shiozaki, Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Kenoh Continue reading

NOAH results for July 28, 2018

~ GHC Tag : Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito
~ Junior Tag League Day 7
~ Hi69 & Minoru Tanaka vs Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara – HAYATA & YO-HEY vs Hajime Ohara & Hitoshi Kumano – Daisuke Harada & Tadasuke vs. Ricky Marvin & El Hijo del Pantera Continue reading

Toshiaki Kawada Produce HOLY WAR results for July 8, 2018

~ Shiro Koshinaka, Masato Tanaka & KAZMA SAKAMOTO vs Yuko Miyamoto, Shogun Okamoto & Kaito Kiyomiya
~ Yoshiaki Fujiwara, Mitsuya Nagai & Minoru Tanaka vs Hideki Suzuki, Super Tiger & Takatoshi Matsumoto Continue reading

NOAH results for June 26, 2018

~ GHC Heavy : Takashi Sugiura vs Kenoh
~ GHC Junior : Daisuke Harada vs Hitoshi Kumano Continue reading

FORTUNE DREAM results for June 11, 2018

~ Kaito Kiyomiya & Ayato Yoshida vs Toru Sugiura & Takuya Nomura
~ Yuji Hino, Go Shiozaki & Zeus vs Akitoshi Saito, Katsuhiko Nakajima & Kohei Sato Continue reading

NOAH results for June 10, 2018

~ Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
~ Kenoh vs Kaito Kiyomiya – Masa Kitamiya vs Atsushi Kotoge Continue reading

NOAH results for May 29, 2018

~ GHC Heavy : Takashi Sugiura vs Naomichi Marufuji
~ GHC Tag : Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
~ GHC Jr Tag : Hi69 & Minoru Tanaka vs Daisuke Harada & Tadasuke Continue reading

NOAH results for May 13, 2018

~ GHC Junior Heavyweight : Daisuke Harada vs Hi69
~ Go Shiozaki vs Masa Kitamiya – Kaito Kiyomiya vs Katsuhiko Nakajima Continue reading

NOAH results for May 11, 2018

~ Naomichi Marufuji, Atsushi Kotoge & Minoru Tanaka vs Muhammad Yone, Quiet Storm & Tadasuke
~ Takashi Sugiura & Kenoh vs Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai Continue reading

NOAH results for May 9, 2018

~ Go Shiozaki vs Katsuhiko Nakajima – Kaito Kiyomiya vs Masa Kitamiya
~ Takashi Sugiura, Daisuke Harada & Tadasuke vs Naomichi Marufuji, Hi69 & Minoru Tanaka Continue reading

NOAH results for May 4, 2018

~ Takashi Sugiura, Kenoh & Masa Kitamiya vs Naomichi Marufuji, Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
~ Kaito Kiyomiya vs Katsuhiko Nakajima ~ Hardcore Match : Daisuke Harada vs Hi69 Continue reading

NOAH results for April 29, 2018

~ GHC Heavy : Takashi Sugiura vs Atsushi Kotoge
~ GHC Tag : Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya Continue reading