FORTUNE DREAM results for June 11, 2018

~ Kaito Kiyomiya & Ayato Yoshida vs Toru Sugiura & Takuya Nomura
~ Yuji Hino, Go Shiozaki & Zeus vs Akitoshi Saito, Katsuhiko Nakajima & Kohei Sato Continue reading

NOAH results for June 10, 2018

~ Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
~ Kenoh vs Kaito Kiyomiya – Masa Kitamiya vs Atsushi Kotoge Continue reading

NOAH results for May 29, 2018

~ GHC Heavy : Takashi Sugiura vs Naomichi Marufuji
~ GHC Tag : Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
~ GHC Jr Tag : Hi69 & Minoru Tanaka vs Daisuke Harada & Tadasuke Continue reading

NOAH results for May 13, 2018

~ GHC Junior Heavyweight : Daisuke Harada vs Hi69
~ Go Shiozaki vs Masa Kitamiya – Kaito Kiyomiya vs Katsuhiko Nakajima Continue reading

NOAH results for May 11, 2018

~ Naomichi Marufuji, Atsushi Kotoge & Minoru Tanaka vs Muhammad Yone, Quiet Storm & Tadasuke
~ Takashi Sugiura & Kenoh vs Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai Continue reading

NOAH results for May 9, 2018

~ Go Shiozaki vs Katsuhiko Nakajima – Kaito Kiyomiya vs Masa Kitamiya
~ Takashi Sugiura, Daisuke Harada & Tadasuke vs Naomichi Marufuji, Hi69 & Minoru Tanaka Continue reading

NOAH results for May 4, 2018

~ Takashi Sugiura, Kenoh & Masa Kitamiya vs Naomichi Marufuji, Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
~ Kaito Kiyomiya vs Katsuhiko Nakajima ~ Hardcore Match : Daisuke Harada vs Hi69 Continue reading

NOAH results for April 29, 2018

~ GHC Heavy : Takashi Sugiura vs Atsushi Kotoge
~ GHC Tag : Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya Continue reading

Toshiaki Kawada Produce HOLY WAR results for April 26, 2018

~ Shiro Koshinaka, Yoshiaki Fujiwara & Tamon Honda vs Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Kazusada Higuchi
~ Mitsuya Nagai & Minoru Tanaka vs Hideki Suzuki & Takatoshi Matsumoto Continue reading

DRADITION results for April 21, 2018

~ Tatsumi Fujinami, Riki Choshu & Masakatsu Funaki vs Bob Backlund, Yoshiaki Fujiwara & Hiro Saito Continue reading

DRADITION results for April 20, 2018

~ Tatsumi Fujinami, Bob Backlund & Riki Choshu vs TAJIRI, Jinsei Shinzaki & KAZMA SAKAMOTO
~ Yoshiaki Fujiwara vs Shiro Koshinaka Continue reading

NOAH results for April 11, 2018

~ Global Tag League Final Match Continue reading