DDT results for December 11, 2016

~ KO-D Tag : Konosuke Takeshita & Mike Bailey vs Danshoku Dino & Keisuke Ishii
~ KO-D 6 Tag : Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Pauley vs KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi Continue reading

DDT results for November 23, 2016

~ Shuji Ishikawa & Tetsuya Endo vs HARASHIMA & Konosuke Takshita
~ Daisuke Sasaki vs Mike Bailey – Yoshihiro Takayama vs Yukio Sakaguchi
~ DDT EXTREME : Danshoku Dino vs Saki Akai Continue reading

DNA results for October 18, 2016

~ DNA-Grand Pix 2016 ~ Day 2
~ Higuchi vs Isaacs – Nakatsu vs Shimomura – Watase vs Bailey – Guanchulo vs Shimatani – Iwasaki vs Rekka – MAO vs Ueno Continue reading

DDT results for October 16, 2016

~ HARASHIMA, Yoshihiro Takayama & Akito vs Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Mike Bailey
~ Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs Soma Takao & Kouki Iwasaki Continue reading

SAKABA results for August 1, 2016

Sakaba “Drunkers Kingdom ~ 3 Days of the Most Drunk Tavern”, 8/1/2016 [Mon] 19:30 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Ryuichi Sekine & Ryota Nakatsu vs. Soma Takao & Kouki Iwasaki ◆Winner: Sekine (13:44) following the Ryukiri on Iwasaki. (2) Tokyo Joshi Offer Match: Miyu Yamashita & Onesan Nodoka vs. … Continue reading