Takashi Sasaki Produce results for August 6, 2018

Takashi Sasaki Produce Pro-Wrestling Sengoku-Jidai Continue reading

FREEDOMS results for July 29, 2018

~ No Holds Barred Death Match: Jun Kasai, Kenji Fukimoto, Kamui & Toru Sugiura vs Daisuke Masaoka, Violento Jack, Miedo Extremo & Ciclope
~ Hardcore Tag : Takashi Sasaki & Tomoya Hirata vs Gunso & Naoki Tanizaki Continue reading

FREEDOMS results for July 22, 2018

~ Masashi Takeda, Takashi Sasaki, Jun Kasai & Yuko Miyamoto vs Violento Jack, Daisuke Masaoka, Miedo Extremo & Ciclope
~ Mammoth Sasaki & Toru Sugiura vs Go Shiozaki & Hi69 Continue reading

FREEDOMS results for July 15, 2018

~ Death Match: Masashi Takeda & Jun Kasai vs Violento Jack & Daisuke Masaoka Continue reading

FREEDOMS results for July 4, 2018

~ KING of FREEDOM WORLD : Masashi Takeda vs Miedo Extremo
~ FREEDOM WORLD TAG : Violento Jack & Daisuke Masaoka vs Jun Kasai & Kenji Fukimoto
~ UWA World Junior : ‘brother’ YASSHI vs Minoru Fujita Continue reading

FREEDOMS results for July 17, 2017

~ Death Match : Jun Kasai vs Miedo Xtremo
~ Daisuke Masaoka & Takashi Sasaki vs Violento Jack & Ciclope
~ UWA World Junior : Yuya Susumu vs Rey Paloma Continue reading

FREEDOMS results for December 26, 2016

~ KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP : Violento Jack vs Daisuke Masaoka
~ DTU Ultra-Violent Championship : Masashi Takeda vs Miedo Extremo Continue reading

FREEDOMS results for September 15, 2016

~ Takashi Sasaki’s 20th Debut Anniversary @ Korakuen
~ KING OF FREEDOM CHAMPIONSHIP : Violento Jack vs Takashi Sasaki
~ FREEDOM WORLD TAG : GENTARO & The Winger vs Yuya Susumu & HAYATA Continue reading