NOAH Results for August 12, 2017

~GHC Junior Next Challenger Decision Match: Daisuke Harada vs. Hajime Ohara
~4WAY Match: Naomichi Marufuji vs. Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki vs. Atsushi Kotoge Continue reading

NOAH results for July 20, 2017

~ GHC Tag : Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
~ Jr. Heavy Tag League Day 5
~ Taiji Ishimori & Hi69 vs HAYATA & YO-HEY – Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Daisuke Harada & Tadasuke vs Phil Atlas & Seiya Morohashi – Shunma Katsumata & MAO vs Kaiser & Gaston Mateo Continue reading

NOAH results for July 1, 2017

~ Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Hajime Ohara vs Maybach Taniguchi, HAYATA & Daisuke Harada
~ Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Muhammad Yone & Quiet Storm Continue reading

NOAH results for June 22, 2017

~ Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Daisuke Harada vs Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Akitoshi Saito
~ Muhammad Yone & Quiet Storm vs Kenoh & Kaito Kiyomiya Continue reading

NOAH results for June 4, 2017

~ GHC Heavy : Katsuhiko Nakajima vs Muhammad Yone
~ GHC Tag : Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs Cody Hall & Randy Reign
~ Kenoh vs Atsushi Kotoge – Takashi Sugiura vs Brian Cage Continue reading

NOAH results for May 23, 2017

~ Naomichi Marufuji vs Masa Kitamiya – Maybach Taniguchi vs Go Shiozaki – Takashi Sugiura vs Taiji Ishimori
~ Katsuhiko Nakajima & Daisuke Harada vs Muhammad Yone & Atsushi Kotoge Continue reading

NOAH results for May 4, 2017

~ Global Tag League Final : Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
~ GHC Heavy Prelude : Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Muhammad Yone & Akitoshi Saito Continue reading