OZ Academy results for February 26, 2017

OZ Academy 2/26/17 [Sun] 18:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo 422 Spectators (Overcrowded) (1) Kaori Yoneyama & Rina Yamashita vs Manami Toyota & Aoi Kizuki ♦Winner: Yoneyama (8:45) with a Diving Senton on Kizuki (2) Mayumi Ozaki vs Syuri ♦Winner: Ozaki (11:18) via pinfall (3) Sonoko Kato & AKINO vs Yumi Ohka … Continue reading

Ice Ribbon results for February 25, 2017

Ice Ribbon 2/25/17 [Sat] 18:00 @ the Ice Ribbon Dojo in Saitama   (1) Hamuko Mochi (Mochi Miyagi) vs Maya Yukihi  ♦Winner: Mochi (7:28) with the Metabolic Sand (2) Choun Shiryu & Matsuya Uno vs Miyako Matsumoto & 235 ♦Winner: Uno (10:16) with a schoolboy on Matsumoto (3) Tsukushi & Hiragi Kurumi vs Maruko … Continue reading

Pro Wrestling WAVE results for February 11, 2017

Pro Wrestling WAVE 2/11/17 [Sat] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo   (1) Sawako Shimono & Kagetsu vs Fairy Nipponbashi & Rina Yamashita ♦Winner: Yamashita (9:51) with a Short Range Lariat on Shimono (2) KAZMA SAKAMOTO vs Keisuke Goto ♦Winner: SAKAMOTO (6:03) with a Michinoku Driver (3) 3WAY Elimination Tag Match: Mika Iida & … Continue reading

Ice Ribbon results for February 4, 2017

Ice Ribbon 2/4/17 [Sat] 18:00 @ the Ice Ribbon Dojo in Saitama   (1) Tsukushi vs Matsuya Uno ♦Winner: Tsukushi (6:19) with the Diving Foot Stomp (2) 3 vs 2 Handicap Match: Maika Ozaki, Kyuri & 235 vs Tsukasa Fujimoto & Miyako Matsumoto ♦Winner: Fujimoto (9:21) with a Sunset Flip on Ozaki (3) … Continue reading

Ice Ribbon results for January 29, 2017

Ice Ribbon 1/29/17 [Sun] 12:00 @ KFC Hall in Tokyo   (1) Tequila Saya vs Matsuya Uno ♦Winner: Saya (7:30) with the Gran Maestro de Tequila (2) Leon vs Maruko Nagasaki ♦Winner: Leon (8:54) with the Mad Splash (3) Osaki Yagya Showdown: Osaki Ichiban Taro vs Nonko ♦Winner: Taro () via pinfall (4) Risa Sera … Continue reading

Ice Ribbon results for January 28, 2017

Ice Ribbon 1/28/17 [Sat] 14:00 @ the Ice Ribbon Dojo in Saitama   (1) Maya Yukihi vs Maruko Nagasaki ♦Winner: Yukihi (8:44) with a Sharpshooter (2) Miyako Matsumoto & Mochi Miyagi vs Kyuri & Matsuya Uno ♦Winner: Miyagi (12:42) with the Metabolic Sand on Uno (3) Tsukasa Fujimoto vs Tequila Saya … Continue reading

SEAdLINNNG results for January 26, 2017

SEAdLINNNG 1/26/17 [Thur] 16:00 @ Korakuen Hall in Tokyo   (1) Rina Yamashita vs Alex Lee ♦Winner: Yamashita (7:49) with a Short Range Lariat (2) Manami Toyota & Ryo Mizunami vs Maya Yukihi & Big Bang Nicole ♦Winner: Mizunami (11:07) with a Diving Guillotine Drop on Yukihi (3) Tsukasa Fujimoto & … Continue reading

OZ Academy results for January 25, 2017

OZ Academy 1/25/17 [Wed] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo   (1) Aoi Kizuki vs Yako Fujigasaki ♦Winner: Fujigasaki (4:51) with the Moon Hope Pressure (2) Manami Toyota & Tsukushi vs Tsubasa Kuragaki & Kaori Yoneyama ♦Winner: Toyota (11:24) with the Japanese Ocean Queen Bee Bomb on Yoneyama ~Manami Toyota announced … Continue reading

Ice Ribbon results for January 21, 2017

Ice Ribbon 1/21/17 [Sat] 18:00 @ the Ice Ribbon Dojo in Saitama   (1) Tequila Saya vs Matsuya Uno ♦Winner: Uno (5:26) with a Schoolboy (2) Miyako Matsumoto vs 235 ♦Winner: Matsumoto (7:28) with the Miyakoko Clutch (3) Maya Yukihi & Maruko Nagasaki vs Kyuri & Maika Ozaki ♦Winner: Kyuri (12:09) with the … Continue reading

Ice Ribbon results for January 14, 2017

Ice Ribbon 1/14/17 [Sat] 18:00 @ the Ice Ribbon Dojo in Saitama   (1) Matsuya Uno vs Tequila Saya ♦Winner: Saya (6:55) with the Gran Maestro de Tequila (2) 3WAY Match: Maya Yukihi vs Tsukasa Fujimoto vs Mochi Miyagi ♦Winner: Miyagi (7:54) via double pinfall on Yukihi and Fujimoto with a rollup … Continue reading

Ice Ribbon results for January 9, 2017

Ice Ribbon 1/9/17 [Sun] 12:00 @ the Yokohama Radiant Hall in Kanagawa 284 Spectators   (1) Maika Ozaki & Tequila Saya vs Maruko Nagasaki & Matsuya Uno ♦Winner: Saya (8:47) with the Gran Maestro de Tequila on Nagasaki (2) Miyako Matsumoto & SUSHI vs Mochi Miyagi & Hikaru Sato ♦Winner: … Continue reading

OZ Academy “The Wizard of OZ 2017” results for January 8, 2017

OZ Academy “The Wizard of OZ 2017” 1/8/17 [Sun] 18:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo (1) Hamuko Hoshi vs AKINO ♦Winner: AKINO (9:13) with a Spider Twist (2) Mayumi Ozaki, Yumi Ohka & Maya Yukihi vs Manami Toyota, Rina Yamashita & Hiroe Nagahama  ♦Winner: Ozaki (16:49) with a rollup on Toyota (3) … Continue reading