GUTS World results for January 24, 2017

~ Mr. Gannosuke, Guts Ishijima, Michio Kageyama & CHANGO vs Masao Orihara, Dick Togo, Amigo Suzuki & Liang Ping
~ GWC Tag : Keizo Matsuda & YUJI KITO vs Masked Mystery & Daisuke Continue reading

RJPW results for December 7, 2016

~ Legend Championship : Shinjiro Otani vs Taka Kunoh
~ Super Tiger, Masakatsu Funaki & 5th Generation Tiger Mask vs Yuki Ishikawa, Great Tiger & 5th generation Black Tiger Continue reading

GUTS World results for December 3, 2016

~ GWC Single : Masked Mystery vs Shota
~ GWC 6 Tag : Orihara, Togo & Ping vs Gannosuke, Kageyama & CHANGO
~ GWC Tag : Matsuda & KITO vs Arai & Buffalo
~ Yoshino Last GUTS Match: Tatsuhiko Yoshino vs GUTS Ishijima Continue reading

GUTS World results for November 15, 2016

~ GWC Tag : Guts Ishijima, Michio Kageyama & CHANGO vs Masao Orihara, Dick Togo & Liang Ping
~ Masked Mystery & Tatsuhiko Yoshino vs Shota & Kenichiro Arai Continue reading

RJPW results for September 10, 2016

~ Legend Championship : Masakatsu Funaki vs Shinjiro Otani
~ Super Tiger, Masao Orihara & Hayato Mashita vs Kendo Kashin, Hideki Suzuki & Shogun Okamoto Continue reading

GUTS World results for February 23, 2016

GUTS World vol. 94 WRESTLE WINTER 2016, 2/23/2016 [Tue] @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) YOUNG WAR: Joji Otani vs. Ryota Nakatsu [BASARA] ◆Winner: Nakatsu () with a Cross Armbar. (2) Shinkiba Different Dimension Showdown: Drake Morimatsu vs. Papakemi Beppin ◆Winner: Drake () (3) GUTS World Army vs Tonpachi Machine Guns: Masked … Continue reading

GUTS World results for January 28, 2016

GUTS World, 1/28/2016 [Thu] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo ~ The tag match between Shota & Kenichiro Arai versus Keizo Matsuda & YUJI KITO was changed to a title defense. With Matsuda & KITO declaring that if they were to lose that they would leave GUTS. (1) New Year Young Battle: Joji … Continue reading