NOAH results for June 23, 2018

~ Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito vs Kenoh, Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya Continue reading

NOAH results for June 21, 2018

~ Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & Masato Tanaka vs Kenoh, Katsuhiko Nakajima & Go Shiozaki
~ Masa Kitamiya vs Akitoshi Saito Continue reading

NOAH results for June 19, 2018

~ Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & Quiet Storm vs Kenoh, Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
~ Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Muhammad Yone & Akitoshi Saito Continue reading

NOAH results for June 18, 2018

~ Takashi Sugiura, Muhammad Yone & Quiet Storm vs Kenoh, Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya
~ Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito Continue reading

NOAH results for June 16, 2018

~ Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji, Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka vs Kenoh, Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Go Shiozaki
~ Teams announced for the Global Junior Heavy Tag League. Continue reading

NOAH results for June 10, 2018

~ Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs Go Shiozaki & Katsuhiko Nakajima
~ Kenoh vs Kaito Kiyomiya – Masa Kitamiya vs Atsushi Kotoge Continue reading

AJPW results for June 5, 2018

~ Differ Ariake Final Pro-Wrestling Show
~ Kento Miayahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Dylan James, Ryoji Sai, Jake Lee & Koji Iwamoto
~ Atsushi Aoki vs Kotaro Suzuki
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Tamon Honda & Masao Inoue Continue reading

NOAH results for June 3, 2018

~ Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito vs Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya & Maybach Taniguchi
~ Kenoh & Atsushi Kotoge vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya Continue reading

NOAH results for June 2, 2018

~ Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito vs Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Maybach Taniguchi
~ Kenoh & Atsushi Kotoge vs Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya Continue reading

NOAH results for May 29, 2018

~ GHC Heavy : Takashi Sugiura vs Naomichi Marufuji
~ GHC Tag : Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
~ GHC Jr Tag : Hi69 & Minoru Tanaka vs Daisuke Harada & Tadasuke Continue reading

NOAH results for May 27, 2018

~ Takashi Sugiura, Kenoh, Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito vs Naomichi Marufuji, Atsushi Kotoge, Muhammad Yone & Quiet Storm
~ Go Shiozaki & Minoru Tanaka vs Katsuhiko Nakajima & Daisuke Harada Continue reading

NOAH results for May 26, 2018

~ Takashi Sugiura, Kenoh & Akitoshi Saito vs Naomichi Marufuji, Muhammad Yone & Quiet Storm
~ Go Shiozaki & Minoru Tanaka vs Katsuhiko Nakajima & Tadasuke Continue reading