NOAH results for December 3, 2016

~ Takashi Sugiura vs Minoru Suzuki
~ GHC Tag : Archer & Smith vs Shiozaki & Taniguchi
~ Nakajima & Kumano vs Marufuji & Kiyomiya Continue reading

NOAH results for December 2, 2016

~ GHC Heavy : Katsuhiko Nakajima vs Minoru Suzuki
~ Marufuji & Kitamiya vs Sugiura & Iizuka
~ GHC Junior : Atsushi Kotoge vs Taichi
~ GHC Tag Preludes : Shiozaki vs Archer – Taniguchi vs Smith Continue reading

NOAH results for November 23, 2016

~ Global League Final : Minoru Suzuki vs Masa Kitamiya
~ GHC Tag : Marufuji & Yano vs Archer & Smith Continue reading

NOAH results for November 22, 2016

~ Global League Day 12
~ B BLOCK Final Matches : Marufuji vs Kitamiya – Shiozaki vs Smith – Yone vs Sugiura – Kiyomiya vs Saez
~ GHC Jr : Atsushi Kotoge vs Daisuke Harada Continue reading

NOAH results for November 14, 2016

~ Global League Day 8
~ B BLOCK : Marufuji vs Smith – Kiyomiya vs Sugiura – Kitamiya vs Yone – Shiozaki vs Saez Continue reading

NOAH results for November 12, 2016

~ Global League Day 6
~ A BLOCK : Marufuji vs Sugiura – Shiozaki vs Kitamiya – Kiyomiya vs Smith – Yone vs Saez Continue reading