K-DOJO results for July 16, 2018

~ Taishi Takizawa, Kaji Tomato, Tank Nagai & Ayato Yoshida vs Shu Asakawa, Kengo Mashimo, Kunio Toshima & Kyu Mogami Continue reading

K-DOJO results for July 15, 2018

~ Ricky Fuji Debut 30th Anniversary Produce
~ Ricky Fuji vs Hiroshi Yamato
~ Shu Stanley, Gene Mashimons, Kyu Frehley & Peter Ayumu vs Shiori McCartney, Tank Lennon, Ayato Harrison & Tomato Star Continue reading

K-DOJO results for July 8, 2018

~ 13:00 : Tank Nagai vs Suwama – Kengo Mashimo & Shu Asakawa vs Koji Doi & Tsugataka Sato
~ 17:00 : Taishi Takizawa & Kaji Tomato vs Shu Asakawa & Kyu Mogami Continue reading