Stardom Results for March 29, 2018

~ Saki Kashima Return: Mayu Iwatani, Tam Nakano & Saki Kashima vs Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu
~ SWA & ICW Women’s: Toni Storm vs Viper
~ Hiromi Mimura Final Shout: Hiromi Mimura & Konami vs Jungle Kyona & Momo Watanabe
~ Future of Stardom: Starlight Kid vs Shiki Shibusawa Continue reading

Stardom Results for March 25, 2018

~ Hiromi Mimura 10-Opponent Gauntlet
~ Artist of Stardom: Io Shirai, Viper & HZK vs Toni Storm, Xia Brookside & Bea Preistley
~ Future of Stardom Tournament Semifinal: AZM vs Shiki Shibusawa Continue reading

Puroresu Spirit 2017 Joshi Year End Award Winners

~ Joshi 2017 Year End Awards Continue reading

Stardom Results for January 21, 2018

~ Queen’s Quest vs Oedo Tai Gauntlet: Io Shirai, Viper, HZK, Momo Watanabe & AZM vs Kagetsu, Hana Kimura, Sumire Natsu, Tam Nakano & Kris Wolf
~ Mayu Iwatani Return: Mayu Iwatani vs Rachael Ellering
~ High Speed: Mary Apache vs Kay Lee Ray Continue reading

Stardom Results for January 5 & 6, 2018

~ Goddesses of Stardom: Kagetsu & Hana Kimura vs HZK & Momo Watanabe
~ Io Shirai vs Sumire Natsu Continue reading

Stardom Results for January 3, 2018

~ Io Shirai, HZK, Momo Watanabe & AZM vs Kagetsu, Hana Kimura, Kris Wolf & Sumire Natsu
~ Jungle Kyona, Natsuko Tora & Mary Apache vs Nicole Savoy, Kay Lee Ray & Rachael Ellering Continue reading

Stardom Results for December 24, 2017

~ Yoko Bito Retirement: Yoko Bito & Takumi Iroha vs Toni Storm & Meiko Satomura
~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs HZK
~ Goddesses of Stardom: Kagetsu & Hana Kimura vs Jungle Kyona & Natsuko Tora
~ High Speed: Mari Apache vs Starlight Kid Continue reading

Stardom Results for December 10, 2017

~ Yoko Bito Retirement Countdown Gauntlet Match
~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Kelly Klein Continue reading

Stardom Results for November 26, 2017

~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Chardonnay
~ Yoko Bito & Mari Apache vs Jungle Kyona & Natsuko Tora Continue reading

Stardom Results for November 19, 2017

~ Wonder of Stardom: Yoko Bito vs Io Shirai
~ Goddesses of Stardom: Kagetsu & Hana Kimura vs Kelly Klein & Bea Priestley Continue reading

Stardom Results for November 4, 2017

~ Goddesses of Stardom Tag League Day 3: Bito & Kyona vs Klein & Priestley – Io & HZK vs AZM & Starlight Kid – Tora & Shibusawa vs Kagetsu & Kimura – Mimura & Konami vs Scarlett & Chardonnay
~ Momo Watanabe Return: Momo Watanabe vs Kris Wolf Continue reading