Dragon Gate Results for March 6, 2018

~ Kotoka’s Retirement Match: Kotoka, Naruki Doi, Masato Yoshino, CIMA & Dragon Kid vs. Masaaki Mochizuki, YAMATO, Yosuke ♡ Santa Maria, Don Fuji & Kagetora
~ Open The Owari Gate Championship Match: Ryo Saito [Champion] vs. Shingo Takagi Continue reading

Dragon Gate Results for March 4, 2018

~ Open The Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki vs. Ben-K
Open The Twin Gate Championship Match: T-Hawk & Eita vs. Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi Continue reading

Dragon Gate Results for March 3, 2018

~ Open The Triangle Gate Championship Match: Naruki Doi, Masato Yoshino & Jason Lee vs. YAMATO, Flamita & Yosuke ♡ Santa Maria
~ Open The Brave Gate Championship Match: Yasushi Kanda vs. Punch Tominaga Continue reading

Dragon Gate Results for February 26, 2018

~  Kotoka Road to The Final in Yonago: Naruki Doi, Big R Shimizu & Kotoka vs. T-Hawk, Eita & Yasushi Kanda
Continue reading

Dragon Gate Results for February 25, 2018

~ Kotoka Road To the Final in Toyohashi: Naruki Doi, Kotoka & Masato Yoshino vs. T-Hawk, Eita & Shingo Takagi Continue reading

Dragon Gate Results for February 24, 2018

Kotoka Road To The Final in Kyoto Special MaxiMuM Special 6 Man Tag Match: Naruki Doi, Big R Shimizu & Kotoka vs. Masato Yoshino, Ben-K & Jason Lee Continue reading

Dragon Gate Results for February 20, 2018

~ Osaka CHAMPION Gate Twin Gate and Brave Gate Prelude Match: Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka & Punch Tominaga vs. T-Hawk, Eita & Yasushi Kanda
~ Kotoka Road To the Final in Hyogo: Naruki Doi, Masato Yoshino, Jason Lee & Kotoka vs. YAMATO, Flamita, Yosuke ♡ Santa Maria & U-T
Continue reading

Dragon Gate Results for February 18, 2018

~ Kotoka Road to the Final in Kawagoe: YAMATO, Flamita & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Kotoka, Gamma & Dragon Kid Continue reading

Dragon Gate Results for February 10, 2018

~ YAMATO, BxB Hulk & Yosuke ♡ Santa Maria vs. T-Hawk, Eita & El Lindaman Continue reading

Dragon Gate Results for February 7, 2018

~ Open The Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki vs. Kzy
~ 3Way 6 Man Elimination Tag Team Match: YAMATO, BxB Hulk & Flamita vs. Naruki Doi, Masato Yoshino & Ben-K vs. T-Hawk, Eita & El Lindaman Continue reading