AJPW results for June 23, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs Zeus, The Bodyguard & Yohei Nakajima Continue reading

AJPW results for June 21, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato
~ Joe Doering, Zeus & The Bodyguard vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James Continue reading

AJPW results for June 20, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Joe Doering, Zeus & The Bodyguard
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James Continue reading

AJPW results for June 19, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Dylan James & Koji Iwamoto
~ Asia Heavy : Ryoji Sai vs Yoshitatsu Continue reading

AJPW results for June 17, 2018

~ Jun Akiyama, Takao Omori, Ultimo Dragon & Yohei Nakajima vs Suwama, Shuji Ishikawa, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Joe Doering, Zeus & The Bodyguard vs Jake Lee, Ryoji Sai & Koji Iwamoto Continue reading

AJPW results for June 3, 2018

~ Masakatsu Funaki, Suwama & Hikaru Sato vs Jun Akiyama, Kendo Kashin & Black Tiger VII
~ World Tag : Ryoji Sai & Dylan James vs TAJIRI & KAI Continue reading

AJPW results for June 2, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki
~ Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James vs Atsushi Maruyama, TAJIRI & KAI Continue reading

AJPW results for May 31, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs TAJIRI & Koji Iwamoto Continue reading

AJPW results for May 27, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Jake Lee, Dylan James & Koji Iwamoto
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs Joe Doering, KAI (FREE) & Ishikiri Continue reading

AJPW results for May 26, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Jake Lee, Joe Doering & Koji Iwamoto
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs Ryoji Sai, Dylan James & Kotaro Suzuki Continue reading

AJPW results for May 24, 2018

~ Triple Crown Heavyweight : Kento Miyahara vs Naomichi Marufuji
~ Jake Lee & Koji Iwamoto vs Naoya Nomura & Yoshitatsu Continue reading

AJPW results for May 21, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Zeus, Joe Doering & The Bodyguard
~ Ryoji Sai, Dylan James & Kotaro Suzuki vs TAJIRI, KAI & Mushuku no ‘Sekiko Continue reading