AJPW results for July 5, 2018

~ Kento Miayahara & Suwama vs Zeus & Jake Lee
~ Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Koji Iwamoto & TAJIRI
~ Ryoji Sai & Dylan James vs Shuji Ishikawa & Revlon Continue reading

AJPW results for June 5, 2018

~ Differ Ariake Final Pro-Wrestling Show
~ Kento Miayahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Dylan James, Ryoji Sai, Jake Lee & Koji Iwamoto
~ Atsushi Aoki vs Kotaro Suzuki
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Tamon Honda & Masao Inoue Continue reading