NEW results for April 20, 2017

~ Shinichi Suzukawa & Masakatsu Funaki vs. Alexander Otsuka & Ryuji Hijikata
~ Shinya Aoki vs Keisuke Okuda Continue reading

Apache Army results for December 25, 2016

~ Apache Army Final Show
~ HASEGAWA, Hi69, Toshiaki Terao & Takumi Sakurai vs Atsushi Onita, Ichiro Yaguchi, Hideki Hosaka & Masaru Kameda
~ WEW Heavyweight : Koji Kanemoto vs Kintaro Kanemura
~ WEW Tag : Tomohiko Hashimoto & Keisuke Okuda vs Tatsuhito Takaiwa & Tetsuhiro Kuroda Continue reading

AJPW results for August 27, 2016

~ Triple Crown : Kento Miyahara vs Ryoji Sai
~ World Tag : Sekimoto & Okabayashi vs Suwama & Super Tiger Continue reading

Hard Hit results for February 28, 2016

~ Takayama vs Kawamura
~ Hikaru vs Minoru
~ Aoki vs Oe Continue reading

Hard Hit results for November 7, 2015

  Hard Hit “Starting Point”, 11/7/2015 [Sat] 18:00 @ Yokohama Radiant Hall in Kanagawa ~ Hikaru Sato kicked off the show by thanking everyone for coming out as Hard Hit continues to grow as its own promotion. (1) Toshiya Kawarai [Kachofugetsu] vs. Hayato Tamura (2013 Summer Koshien Championship Maebashi Scholarship Finalist) … Continue reading