WRESTLE-1 results for January 8, 2017

~ W-1 Championship : Masayuki Kono vs Manabu Soya
~ W-1 Tag : Kaz & Kotaro vs Inaba & Kodama
~ W-1 Cruiser : MAZADA vs Wu
~ Mutoh, Doi & Kumagoro vs Omori, Nomura & Aoyagi Continue reading

WRESTLE-1 results for December 9, 2016

~ W-1 Championship : Masayuki Kono vs Jiro “Ikemen” Kuroshio
~ W-1 Tag : Kaz Hayashi & Kotaro Suzuki vs Koji Doi & Kumagoro
~ Keiji Mutoh, KAI & Shingo Takagi vs Manabu Soya, Yuji Hino & KAZMA SAKAMOTO
~ W-1 Cruiser : Yusuke Kodama vs MAZADA
~ UWA 6 Tag : Daiki Inaba, Andy Wu & Seiki Yoshioka vs Shuji Kondo, Jun Kasai & NOSAWA Rongai Continue reading

WRESTLE-1 results for November 2, 2016

~ W-1 Championship : Daiki Inaba vs Masayuki Kono
~ W-1 Cruiser : Yusuke Kodama vs Kaz Hayashi
~ Keiji Mutoh & Jiro “Ikemen” Kuroshio vs Konosuke Takeshita & Antonio Honda Continue reading

WRESTLE-1 results for May 4, 2016

~ W-1 Championship : Yuji Hino vs KAI
~ W-1 Cruiser : Kotaro Suzuki vs Kaz Hayashi
~ Keiji Mutoh, Daichi Hashimoto & LEONA vs Yuji Okabayashi, Yasufumi Nakanoue & Seiki Yoshioka
~ Hardcore: Jiro “Ikemen” Kuroshio vs Jun Kasai Continue reading

WRESTLE-1 results for April 6, 2016

~ W-1 Tag: Hino & KAZMA vs Soya & Kasai
~ Mutoh, AKIRA & Kumagoro vs Okabayashi, Nakanoue & Yoshioka
~ W-1 Cruiser: Kotaro vs TAJIRI
~ W-1 Next Challenger: KAI vs Kono Continue reading

WRESTLE-1 results for March 13, 2016

~ W-1 Championship: Hino vs Kondo
~ W-1 Cruiser: Minoru Tanaka vs Kotaro Szuuki
~ Mutoh, Akebono, Hama & Keiichi vs Soya, AKIRA, Kasai & Kumagoro Continue reading

WRESTLE-1 results for February 10, 2016

WRESTLE-1 TOUR 2016 IMPACT, 2/10/2016 [Wed] 19:00 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) 4WAY Tag Match: Yasufumi Nakanoue & Seiki Yoshioka vs. Masayuki Kono & Shuji Kondo vs. TAJIRI & Tatsuhiko Yoshino [GUTS] vs. Shota [GUTS] & Masayuki Mitomi [FREE] ◆Winner: Kondo (6:56) following a King Kong Lariat on Shota. … Continue reading