Ganko results for December 16, 2017

~ Ganko Heavyweight & Nice Guy Gown Double Championship Match : Jota vs Kazuki Okubo
~ Daisaku Shimoda, Manabu Hara & Yuki Takasugi vs Naoya Nomura, Yuma Aoyagi & Koji Iwamoto
~ CarBell Ito & Takao Omori vs Atsushi Maruyama & Fuminori Abe Continue reading

Ganko results for February 1, 2015

Ganko Pro-Wrestling 9th Anniversary Show, 2/1/2015 [Sun] 18:00 @ Nishichofu Kakutogi Arena in Tokyo (1) Shuou Fujiwara [ALIVE] & Kazuhiko Matsuzaki vs. Dragon Yuki & Yuki Takasugi◆Winner: Fujiwara (9:55) following Kneel Kick on Takasugi. (2) Yamadaman Pondo & Bambi [K-DOJO] vs. Kenji Takeshima [Sportiva] & Mame Endo [FREE]◆Winner: DRAW (15:32) … Continue reading