BJW results for June 17, 2017

~ Elimination Match: Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi, Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani & Yoshihisa Uto vs Magnitude Kishiwada, The Bodyguard, ZERO, GAINA & Kazuaki Mihara
~ Junior League : Toshiyuki Sakuda vs Takuya Nomura Continue reading

VKF results for May 26, 2017

~ Koji Kanemoto & Minoru Tanaka vs Kazuaki Mihara & TORU
~ GENTARO vs Tsubasa – Kengo Mashimo & KAZMA SAKAMOTO vs Hide & Yasu Kubota Continue reading

Dream Joshi Pro Results for May 21, 2017

Dream Joshi 5/21/17 [Sun] 13:00 @ the Osaka Ichiritsu Yodogawa Kumin Center (1) Yako Fujigasaki vs Mei Lee ♦Winner: Fujigsaki (10:52) with the Inverted Gory Special (2) Rydeen Hagane vs Kazuaki Mihara ♦Winner: Mihara (10:53) with the Super Lariat (3) KAZUKI vs Kyusei Ninja Ranmaru ♦Winner: KAZUKI (8:44) with the Diving Knee Drop … Continue reading

Doutonbori results for March 5, 2017

Doutonbori Pro-Wrestling, 3/5/2017 [Sun] 13:00 @ Osaka Hirano Seiri Kinen (1) Yuto Kikuchi vs. Kandai Koyama ♦Winner: Koyama (8:26) following a Hawaiin Smasher. (2) Mede Tiger Mask vs. Orochi ♦Winner: Orochi (13:26) following the Onifusha. (3) Takaku Fuke & Hideaki Sumi vs. HUB & Super Gato ♦Winner: Fuke (11:02) with … Continue reading