NJPW / LION’S GATE results for May 9, 2017

~ Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs Tomoyuki Oka & Katsuya Kitamura
~ Satoshi Kojima vs Ayato Yoshida – YOSHI-HASHI vs Daisuke Kanehira Continue reading

LION’S GATE results for April 13, 2017

~ Yuji Nagata & Tomoyuki Oka vs Manabu Nakanishi & Katsuya Kitamura
~ Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs Ayato Yoshida & Dinosaur Takuma Continue reading

NJPW results for January 3, 2016 + News

New Japan Pro-Wrestling presents “Big Pro-Wrestling Festival 2016”, 1/3/2016 [Sun] 12:00 @ Differ Ariake in Tokyo (1) Hirai Kawato’s Debut Match: Yohei Komatsu vs. Hirai Kawato ◆Winner: Komatsu (6:22) with a Boston Crab. (2) Teruaki Kanemitsu’s Debut Match: Sho Tanaka vs. Teruaki Kanemitsu ◆Winner: Sho (5:15) with a Boston Crab. ~ New Japan announced … Continue reading