ASUKA PROJECT results for February 12, 2018

~ Yuji Kito & Choun Shiryu vs Kunio Toshima & Ayumu Honda
~ Akiyori Takizawa vs Taishi Takizawa Continue reading

Stardom Results for February 10, 2018

~ Momo Watanabe & HZK vs Io Shirai & AZM
~ Mayu Iwatani, Tam Nakano & Mary Apache vs Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu Continue reading

Stardom Results for February 4, 2018

~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Nicole Savoy
~ Viper vs Kay Lee Ray Continue reading

Stardom Results for January 28, 2018

~ Artist of Stardom: Io Shirai, Viper & HZK vs Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu
~ Mayu Iwatani & Tam Nakano vs Jungle Kyona & Natsuko Tora Continue reading

Stardom Results for January 21, 2018

~ Queen’s Quest vs Oedo Tai Gauntlet: Io Shirai, Viper, HZK, Momo Watanabe & AZM vs Kagetsu, Hana Kimura, Sumire Natsu, Tam Nakano & Kris Wolf
~ Mayu Iwatani Return: Mayu Iwatani vs Rachael Ellering
~ High Speed: Mary Apache vs Kay Lee Ray Continue reading

Stardom Results for January 13, 2017

~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Rachael Ellering
~ Viper, HZK, Momo Watanabe & AZM vs Jungle Kyona, Konami, Starlight Kid & Shiki Shibusawa Continue reading

OZ Academy Results for January 7, 2018

~ OZ Academy Openweight #1 Contender Elimination Match
~ Aja Kong & Hiroyo Matsumoto vs Mayumi Ozaki & Maya Yukihi Continue reading

Stardom Results for January 5 & 6, 2018

~ Goddesses of Stardom: Kagetsu & Hana Kimura vs HZK & Momo Watanabe
~ Io Shirai vs Sumire Natsu Continue reading

Stardom Results for January 3, 2018

~ Io Shirai, HZK, Momo Watanabe & AZM vs Kagetsu, Hana Kimura, Kris Wolf & Sumire Natsu
~ Jungle Kyona, Natsuko Tora & Mary Apache vs Nicole Savoy, Kay Lee Ray & Rachael Ellering Continue reading

Pro Wrestling WAVE Results for December 29, 2017

~ Regina di WAVE: Misaki Ohata vs Yumi Ohka
~ Ayako Hamada & ASUKA vs Chihiro Hashimoto & Meiko Satomura
~ Yuki Miyazaki & Nagisa Nozaki vs Takumi Iroha & Rin Kadokura
~ Hardcore Tag: Ryo Mizunami & Rina Yamashita vs KAORU & SAKI Continue reading

Stardom Results for December 24, 2017

~ Yoko Bito Retirement: Yoko Bito & Takumi Iroha vs Toni Storm & Meiko Satomura
~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs HZK
~ Goddesses of Stardom: Kagetsu & Hana Kimura vs Jungle Kyona & Natsuko Tora
~ High Speed: Mari Apache vs Starlight Kid Continue reading